Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26642287   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku

Podkategorie:
2006 r. - Kontrole - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
K-la spr. w SP w Hajnówcw
K-la spr. w SP w Sokółce
Kontrola doraźna - Urząd Stanu Cywilnego w Szypliszkach
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG Jaświły
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG Nurzec Stacja
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG Raczki
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG w Nowym Dworze
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG w Sidrze
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG w Szczuczynie
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UG w Wąsoszu
Kontrola doraźna - wydawanie dowodów osobistych - UM w Goniądz
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Goniądzu
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Łomży
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Małym Płocku
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Nowym Dworze
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Sidrze
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Śniadowie
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Wąsoszu
Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UM Mońki
Kontrola Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Kontrola Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kontrola Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce
Kontrola problemowa - Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Twarowski Tadeusz
Kontrola problemowa - ewidencja ludności i dowody osobiste - UG w Szypliszkach
Kontrola problemowa - firma M-GEO Zbigniew Milewski
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne "INTERGEO" Robert Pytel
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Maria Sawejko
Kontrola problemowa - PODGiK SP w Białymstoku
Kontrola problemowa - PODGiK SP w Łomży
kontrola problemowa - SP Sokółka
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Augustowie adm. architektoniczno-budowlana
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - ewidencja gruntów i budynków
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - scalenie i wymiana gruntów
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce ewidencja gruntów i budynków
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Kolnie adm. architektoniczno-budowlana
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Kolnie gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Łomży - scalenie i wymiana gruntów
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Sejnach
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Sejnach gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Kontrola problemowa - UG w Czyże
kontrola problemowa - UM Mńki
Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Kołaki Kościelne
Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Przerośl
Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Rutki
Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Szumowo
Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Śniadowo
Kontrola problemowa - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kontrola problemowa - Urząd Miejski w Białymstoku adm. arch. budowlana
Kontrola problemowa - Urząd Miejski w Białymstoku ewidencja gruntów i budynków
Kontrola Problemowa - Urząd Miejski w Ciechanowcu
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Bakałarzewie
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Choroszczy
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Miastkowie
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Przerośli
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Puńsku
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Stawiskach
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Supraślu
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej
Kontrola problemowa - Usługi Geodezyjne Milanowski Henryk
Kontrola problemowa - WODGiK UMW PODLASKIEGO
Kontrola problemowa - WORD w Białymstoku kursy dokształcające
Kontrola problemowa - WORD w Łomży kursy dokształcające
Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach wyrywkowa
kontrola problemowa Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kontrola problemowa Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
Kontrola problemowa powiatu suwalskiego
Kontrola problemowa w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie
Kontrola problemowa w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Kontrola problemowa w SP w Kolnie
Kontrola problemowa w SP w Zambrowie
kontrola problemowa w SP w Zambrowie
Kontrola problemowa w Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiźnie.
Kontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych - UM Mońki
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Augustowie
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Czyżach
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Jaświłach
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Krynkach
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Raczkach
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Suwałkach
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UG w Szypliszkach
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UM w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UM w Rajgrodzie
Kontrola problemowa w zakresie spraw wojskowych - UM w Supraślu
Kontrola sprawdzająca - PODGiK SP w Kolnie
Kontrola sprawdzająca - PODGiK SP w Sejnach
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Bielsku Podlaskim
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Grajewie
Kontrola sprawdzająca - Urząd Miasta Łomża
Kontrola sprawdzająca Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
Kontrola świadczenia w 2005 r usług na rzecz bezdomnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społeczn
Kontrola Urzędu Gminy Bakałarzewo
Kontrola Urzędu Gminy Białowieża
Kontrola Urzędu Gminy Filipów
Kontrola Urzędu Gminy Hajnówka
Kontrola Urzędu Gminy Jeleniewo
Kontrola w UM w Białymstoku - PHARE 2003
Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.
Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrole 2006r. - Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kalinnigradzki Federacji Rosyjskiej
Kontrole Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Kontrole Domów Pomocy Społecznej
Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK
Kontrole doraźne z realizacji w 2006 r Programu"Powrót osób bezdomnych do społeczności"
Kontrole finansowe
KONTROLE INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Kontrole Ośrodków Pomocy Społecznej.
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
Kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole realizacji zadań dotyczących kombatantów i osób represjonowanych
Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole systemów informatycznych do obsługi zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu Prawa wodnego
Kontrole zakładów pracy chronionej
Kontrole Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Powiat Wys-Maz. obr.
Problemowa SP Grajewo
protokół z kontroli problemowej UG Mistkowo
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie z kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym w Augustowie
Wykorzystanie dotacji celowej przekaz. z budżetu państwa na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne
Kontrole 2006 r. - INTERREG Program Sąsiedztwa Polska Białoruś - Ukraina Interreg III A/Tacis CBC

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Poniatowicz Andrzej, Turycz Grzegorz, Wróblewski Arkadiusz,

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli z zakresu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w gminach województwa podlaskiego w 2006 roku.
 czytaj dalej
Publikator: Stanisław Pochodowicz Data utworzenia:  10.10.2007 00:00:00
Data publikacji:  16.10.2007 09:14:08
Data modyfikacji:  16.10.2007 09:21:49


Protokół kontroli działalności Pani Marii J. BUBRZYCKIEJ, tłumacza przysięgłego języka niemieckiego - kontrolę w dniu 04 i 08 - 09 sierpnia 2006r. przeprowadziła Grażyna Małaszyńska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 22/06 wystawionego, z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Panią Dyrektor Lidię Stupak, Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru.
 czytaj dalej
Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  15.09.2006 14:00:00
Data publikacji:  15.09.2006 14:00:00
Data modyfikacji:  15.09.2006 14:00:00


Wystąpienie pokontrolne z kontroli Urzędu Gminy Zawady
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
Wystąpienie pokontrolne z kontroli Urzędu Gminy Zawady - kontrolę w dniach 20, 21, 24 – 26 lipca 2006 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 17/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Panią Lidię Stupak.
 czytaj dalej
Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  05.09.2006 14:58:12
Data publikacji:  05.09.2006 14:58:12
Data modyfikacji:  05.09.2006 15:02:34


PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy Zawady
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy Zawady - kontrolę w dniach 20, 21, 24 – 26 lipca 2006 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 17/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Panią Lidię Stupak.
 czytaj dalej
Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  05.09.2006 14:48:44
Data publikacji:  05.09.2006 14:48:44
Data modyfikacji:  05.09.2006 14:48:44


Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Pani Marzeny LUBASZEWSKIEJ, tłumacza przysięgłego języka angielskiego - kontrolę w dniu 04 i 07 sierpnia 2006r. przeprowadziła Grażyna Małaszyńska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 22/06 wystawionego, z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Panią Dyrektor Lidię Stupak, Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru.
 czytaj dalej
Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  01.09.2006 08:23:39
Data publikacji:  01.09.2006 08:23:39
Data modyfikacji:  01.09.2006 08:23:39


Protokół kontroli działalności Pani Marzeny LUBASZEWSKIEJ, tłumacza przysięgłego języka angielskiego - kontrolę w dniu 04 i 07 sierpnia 2006r. przeprowadziła Grażyna Małaszyńska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 22/06 wystawionego, z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Panią Dyrektor Lidię Stupak, Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru.
 czytaj dalej
Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  31.08.2006 15:11:52
Data publikacji:  31.08.2006 15:11:52
Data modyfikacji:  31.08.2006 15:11:52


1234
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl