Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25528192   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku

Podkategorie:
2007 r. - Kontrole - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Kontrola doraźna Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
Kontrola Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Kontrola Ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzona przez A. Wajraka
Kontrola Ośrodka rehabilitacji zwierząt przy Białowieskim Parku Narodowym
Kontrola Ośrodka rehabilitacji zwierząt przy Biebrzańskim Parku Narodowym
Kontrola Ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN w Drozdowie
Kontrola Ośrodka rehabilitacji zwierząt przy Wigierskim Parku Narodowym
Kontrola Ośrodka rehabilitacji zwierząt w Mikołajówce
Kontrola problemowa - MODGiK w Białymstoku
Kontrola problemowa Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
Kontrola problemowa Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Kontrola Problemowa Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Kontrola problemowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca - PODGiK SP w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
Kontrole 2007 r. - Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kalinnigradzki Federacji Rosyjskiej
Kontrole 2007 r. - Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
Kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kontrole Domów Pomocy Społecznej
Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK
Kontrole finansowe
Kontrole Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Kontrole Ośrodków Pomocy Społecznej
Kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontrole przeprowadzane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
Kontrole środowiskowych domów samopomocy
Kontrole zakładów pracy chronionej
Świadczenie w 2006 r. usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego
2006 r. Kontrole - INTERREG Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC
Doraźna kontrola PODR w Szepietowie
Dotacja celowa państwa na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Kontrola CIS w Rajsku
Kontrola doraźna w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych – UG w Janowie.
Kontrola doraźna w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych - UM w Suchowoli.
Kontrola doraźna w zakresie reazlizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych - UG w Poświętnem
Kontrola doraźna w zakresie reazlizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych - UM w Surażu
Kontrola Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego
Kontrola PODR w Szepietowie
Kontrola problemowa - firma geodeta uprawniony Mieczysław Nowicki
Kontrola problemowa - firma geodeta uprawniony Sławomir Grabowski
Kontrola problemowa - firma Podlaskie Biuro Geodezji Sp. z o.o.
Kontrola problemowa - firma Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych METR Wojciech Robert Mojsak
Kontrola problemowa - PODGiK SP w Siemiatyczach
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Augustowie - gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Grajewie
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach - scalenie i wymiana gruntów
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Sokółce ewidencja gruntów i budynków
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Zambrowie ewidencja gruntów i budynków
Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym
Kontrola problemowa Gminnej Spólki Wodniej "Tyniewicze" w Narwii
Kontrola problemowa Gminnej Spółki Wodnej „Łomża" w Łomży
Kontrola problemowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Kontrola problemowa Nadleśnictwa Czarna Białostocka
Kontrola problemowa Nadleśnictwa Supraśl
Kontrola problemowa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Kontrola problemowa Rady Społecznej PODR w Szepietowie
Kontrola problemowa Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Kontrola problemowa Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca - PODGiK SP w Hajnówce
Kontrola sprawdzająca - PODGiK SP w Zambrowie
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Sokółce
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrole Centrów Powiadamiania Ratunkowego
Kontrole doraźne w zakresie realizacji umów na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu
Kontrole ośrodków , w których mogą być organizowane turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
Kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku
Kontrole problemowe urzędów miast i gmin
Kontrole problemowe w Zarządzie Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Kontrole problemowe z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole starostw i Urzędu Marszałkowskiego
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole z zakresu wydawania dowodów osobistych
Protokół z kontroli doraźnej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Turycz Grzegorz, Wróblewski Arkadiusz,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl