Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26642424   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Podkategorie:
Kontrola doraźna CARITAS Archidiecezji Białostockiej
Kontrola doraźna CARITAS Diecezji Łomżyńskiej
Kontrola doraźna Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku
Kontrola doraźna Domu dziecka Nr 2 w Białymstoku
Kontrola doraźna Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży
Kontrola doraźna Domu Pomocy Społecznej w Łomży
Kontrola doraźna Miasta Białystok
Kontrola doraźna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Kontrola doraźna Powiatu Grajewskiego
Kontrola doraźna Powiatu Zambrowskiego
Kontrola doraźna Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola organizacji ruchu - Starostwo Kolneńskie
Kontrola Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku
Kontrola problemowa - Biuro Podróży "Joanna"
Kontrola problemowa - Biuro Turystyczne "AGRO-UNIVERSAL"
Kontrola problemowa - Biuro Turystyczne "OMEGA TRAVEL"
Kontrola problemowa - firma "Juventur" s.c. ul. Bohaterów Monte Cassino 5
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne mgr inz. Tadeusz Choiński
Kontrola problemowa - firma Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO-RAW s.c.
Kontrola problemowa - Hotel OST "Gromada" w Białymstoku, ul. Jana Pawła II 77
Kontrola problemowa - Hotel OST "Gromada" w Łomży, ul. Rządowa 1A
Kontrola problemowa - Kemping* PTTK w Starym Folwarku
Kontrola problemowa - Powiat Grodzki w Suwałkach
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Kontrola problemowa - WORD w Łomży
Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach
Kontrola problemowa DOS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
Kontrola problemowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
Kontrola problemowa Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
Kontrola problemowa SP ZOZ w Sejnach
Kontrola problemowa spółek wodnych
Kontrola problemowa Urzędu Gminy Rutka-Tartak
Kontrola problemowa Urzędu Miasta Grajewo
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
Kontrola problemowa w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Suwałkach
Kontrola problemowa w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie
Kontrola problemowa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola problemowa w zakresie postępowania mandatowego w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach
Kontrola problemowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
Kontrola problemowea Zrzeszenia Producentów Tytoniu „TABAKO ” w Augustowie
Kontrola Spółdzielni Producentów Królików w Sochoniach
Kontrola sprawdzająca - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski
Kontrola sprawdzająca - PODGiK Łomża
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Mońkach
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Siemiatyczach
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Grajewie
Kontrola sprawdzająca - Starostwo Powiatowe w Mońkach
Kontrola sprawdzająca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce
Kontrola sprawdzająca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskego w Łomży
Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy
Kontrola sprawdzająca w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Sokółce
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Zambrowie
Kontrola Starostwa Powiatowego w Sejnach
Kontrola Stowarzyszenia Bank Żywności z siedzibą w Suwałkach
Kontrola Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
Kontrola w Delegaturach WUOZ
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki
Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Kontrole Nadleśnictw
Kontrole obwodów rybackich
Kontrole z zakresu geologii
Powiat suwalski
Kontorla problemowa Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Komtrola problemowa UG w Dobrzyniewie Dużym
Komtrola problemowa w USC w Nowince
Kontrola Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. W Suwałkach
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
Kontrola doraźna Domu Dziecka w Krasnem
Kontrola doraźna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
Kontrola doraźna Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
Kontrola doraźna Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
Kontrola doraźna Placówki Wsparcia Dziennego KTSD HOSPICJUM w Augustowie
Kontrola doraźna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sejnach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zabłudowie
Kontrola doraźna Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Kontrola doraźna Rodzinnego Domu Dziecka w Szczebrze.
Kontrola doraźna WSPR SP ZOZ w Łomży Filia w Grajewie
Kontrola finansowa w Kuratorium Oświaty
Kontrola finansowa w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
Kontrola problemowa - Biuro Usług Turystycznych "Dyliżans"
Kontrola problemowa - firma Biuro Usług Geodezyjnych "D. Tomkiewicz"
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne "Bolesław Gwoździk"
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO"
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie
Kontrola problemowa - hotel "BIAŁOWIESKI", ul. Waszkiewicza 218B, Białowieża
Kontrola problemowa - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski
Kontrola problemowa - hotel "ŻUBRÓWKA", ul. Olgi Gabiec 6, Białowieża
Kontrola problemowa - hotel „MOSiR”, ul. Wołodyjowskiego 5, Białystok
Kontrola problemowa - kemping "U Michała", ul. Krzyże 11, Białowieża
Kontrola problemowa - ocena organizacji ruchu Starostwo Sokólskie
Kontrola problemowa - ocena organizacji ruchu Starostwo Suwalskie
Kontrola problemowa - PODGiK Bielsk Podlaski
Kontrola problemowa - PODGiK Grajewo
Kontrola problemowa - PODGiK Kolno
Kontrola problemowa - PODGiK Sejny
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie
Kontrola problemowa - Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Kolnie
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Sejnach
Kontrola problemowa - Urząd Miejski w Suwałkach
Kontrola problemowa - WORD w Białymstoku
Kontrola problemowa - WORD w Łomży
Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach
Kontrola problemowa Domu Dziecka w Białowieży
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Grajewie
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Sejnach
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie
Kontrola problemowa Gminy Miasto Augustów
Kontrola problemowa Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbowie Białostockiej
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola problemowa Muzeum Przyrody w Drozdowie
Kontrola problemowa PCZP w Białymstoku
Kontrola problemowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach
Kontrola problemowa Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Ostoja” w Augustowie
Kontrola problemowa Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich w Suwałkach
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach
Kontrola problemowa przeporwadzona dnia 25 marca 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
Kontrola problemowa przeprowadzona w UM w Brańsku
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Jasionówce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Jasionówce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowym Dworze
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sidrze
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wyszkach
Kontrola problemowa Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku
Kontrola problemowa SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Kontrola problemowa Szpitala Ogólnego w Grajewie
Kontrola problemowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie
Kontrola problemowa UG w Krynkach
Kontrola problemowa UG w Krypnie
Kontrola problemowa UM i ROKiS w Suwałkach
Kontrola problemowa UM w Białymstoku
Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Boćkach
Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Narewce
Kontrola problemowa Urzędu Gminy Zbójna
Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Lipsku
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Łomży
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Łomży
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Supraślu
Kontrola problemowa w Domu Dziecka „Nasz Dom – Dobry Pasterz” w Białymstoku
Kontrola problemowa w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku
Kontrola problemowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach
Kontrola problemowa w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Kontrola problemowa w SP w Łomży
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Sejnach
Kontrola problemowa w UG Janów
Kontrola problemowa w UG Klukowo
Kontrola problemowa w UG w Białowieży
Kontrola problemowa w UG w Czyżach
Kontrola problemowa w UG w Filipowie
Kontrola problemowa w UG w Miastkowie
Kontrola problemowa w UG w Milejczycach
Kontrola problemowa w UG w Rudce
Kontrola problemowa w UG w Wiżajnach
Kontrola problemowa w UM w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa w UM w Ciechanowcu
Kontrola problemowa w UM w Goniądzu
Kontrola problemowa w UM w Sejnach
Kontrola problemowa w UM w Suwałkach
Kontrola problemowa w UM w Zabłudowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Czyże
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Płaska
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym
Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Lipsku
Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Łapach
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku
Kontrola problemowa w Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Spółka z o.o.
Kontrola problemowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrola problemowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
Kontrola problemowa Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku
Kontrola problemowa Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży
Kontrola Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca - Urząd Miasta w Suwałkach
Kontrola sprawdzająca Domu Pomocy Społecznej “Spokojna Przystań” w Garbarach
Kontrola sprawdzająca PCZP w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Kolnie.
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Łomży
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Mońkach
Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca w PIP Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Augustowie
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Sejnach
Kontrola sprawdzająca w UG Zambrów
Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Gminy w Nurcu Stacji
Kontrola Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola UMiG w Mońkach
Kontrola Urzędu Gminy Kobylin Borzymy
Kontrola Urzędu Gminy Nurzec Stacja
Kontrola w „SZUMO-KRUSZ” s. c z tytułu koncesji na wydobywanie kruszywa
Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Augustowie
Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku
Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce
Kontrola w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
Kontrola w Rosyjskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Białymstoku
Kontrola w SP w Siemiatyczach
Kontrola w Spółdzielni Producentów Drobiu EKO-GRIL w Sokółce
Kontrola w UG Nurzec Stacja
Kontrola w UG Turośń
Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku
Kontrola Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Opoka” w Wasilkowie
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej „MEDBIAL” Spółdzielnia Inwalidów Białymstoku
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej Drukarnia „Inter - Druk”
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej "KAJA Alfred Olszewski"
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej Nord-Serwis
Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK
Kontrole finansowe
Kontrole problemowe w Mońkach
Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole problemowe w: UG Przytuły, UM Kolno
Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole urzędów miast i gmin

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz, Czaban Andrzej,

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  13.01.2005 00:00:00
Data publikacji:  13.01.2005 00:00:00
Data modyfikacji:  13.01.2005 00:00:00


Tamatem kontroli było prawidłowe wykorzystanie przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przyznanych w 2003 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz.8) przeznaczonych na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w roku 2003 – dla jednostki realizującej tj. Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  31.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  31.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  31.12.2004 00:00:00


Konbtrola problemowa w UM w Hajnówce
Autorzy: Janusz Warelis,
kontrola problemowa w UM w Hajnówce - kontrola dotyczyła sposobu wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. Z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz z przepisów wykonawczych do ustawy; ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości sporządzenia dokumentacji związanej z rejestracją przedpoborowych, poborem oraz akcją kurierską.
 czytaj dalej
Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  23.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  23.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  23.12.2004 00:00:00


Tematem kontroli była prawidłowość wykorzystania przez Zarząd Województwa Podlaskiego przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 8) przeznaczonej na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji pod nazwą „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy”.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  27.10.2004 00:00:00
Data publikacji:  27.10.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  27.10.2004 00:00:00


Tematem kontroli była prawidłowość wykorzystania przez Zarząd Województwa Podlaskiego przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 8) przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji zadania pod nazwą „Podlaskie – wczoraj i dziś” Promocja gospodarki, kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  27.10.2004 00:00:00
Data publikacji:  27.10.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  27.10.2004 00:00:00


Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego...
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  27.10.2004 00:00:00
Data publikacji:  27.10.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  27.10.2004 00:00:00


12
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl