Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25054090   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Podkategorie:
Kontrola doraźna CARITAS Archidiecezji Białostockiej
Kontrola doraźna CARITAS Diecezji Łomżyńskiej
Kontrola doraźna Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku
Kontrola doraźna Domu dziecka Nr 2 w Białymstoku
Kontrola doraźna Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży
Kontrola doraźna Domu Pomocy Społecznej w Łomży
Kontrola doraźna Miasta Białystok
Kontrola doraźna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Kontrola doraźna Powiatu Grajewskiego
Kontrola doraźna Powiatu Zambrowskiego
Kontrola doraźna Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola organizacji ruchu - Starostwo Kolneńskie
Kontrola Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku
Kontrola problemowa - Biuro Podróży "Joanna"
Kontrola problemowa - Biuro Turystyczne "AGRO-UNIVERSAL"
Kontrola problemowa - Biuro Turystyczne "OMEGA TRAVEL"
Kontrola problemowa - firma "Juventur" s.c. ul. Bohaterów Monte Cassino 5
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne mgr inz. Tadeusz Choiński
Kontrola problemowa - firma Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO-RAW s.c.
Kontrola problemowa - Hotel OST "Gromada" w Białymstoku, ul. Jana Pawła II 77
Kontrola problemowa - Hotel OST "Gromada" w Łomży, ul. Rządowa 1A
Kontrola problemowa - Kemping* PTTK w Starym Folwarku
Kontrola problemowa - Powiat Grodzki w Suwałkach
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Kontrola problemowa - WORD w Łomży
Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach
Kontrola problemowa DOS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
Kontrola problemowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
Kontrola problemowa Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
Kontrola problemowa SP ZOZ w Sejnach
Kontrola problemowa spółek wodnych
Kontrola problemowa Urzędu Gminy Rutka-Tartak
Kontrola problemowa Urzędu Miasta Grajewo
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
Kontrola problemowa w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Suwałkach
Kontrola problemowa w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie
Kontrola problemowa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola problemowa w zakresie postępowania mandatowego w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach
Kontrola problemowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
Kontrola problemowea Zrzeszenia Producentów Tytoniu „TABAKO ” w Augustowie
Kontrola Spółdzielni Producentów Królików w Sochoniach
Kontrola sprawdzająca - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski
Kontrola sprawdzająca - PODGiK Łomża
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Mońkach
Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Siemiatyczach
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Grajewie
Kontrola sprawdzająca - Starostwo Powiatowe w Mońkach
Kontrola sprawdzająca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce
Kontrola sprawdzająca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskego w Łomży
Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy
Kontrola sprawdzająca w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Sokółce
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Zambrowie
Kontrola Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
Kontrola Starostwa Powiatowego w Sejnach
Kontrola Stowarzyszenia Bank Żywności z siedzibą w Suwałkach
Kontrola Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
Kontrola Urzędu Miejskiego Wasilków
Kontrola w Delegaturach WUOZ
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki
Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Kontrole Nadleśnictw
Kontrole obwodów rybackich
Kontrole z zakresu geologii
Powiat suwalski
Kontorla problemowa Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Komtrola problemowa UG w Dobrzyniewie Dużym
Komtrola problemowa w USC w Nowince
Kontrola Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. W Suwałkach
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
Kontrola doraźna Domu Dziecka w Krasnem
Kontrola doraźna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
Kontrola doraźna Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
Kontrola doraźna Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
Kontrola doraźna Placówki Wsparcia Dziennego KTSD HOSPICJUM w Augustowie
Kontrola doraźna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sejnach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zabłudowie
Kontrola doraźna Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Kontrola doraźna Rodzinnego Domu Dziecka w Szczebrze.
Kontrola doraźna w Kuratorium Oświaty
Kontrola doraźna WSPR SP ZOZ w Łomży Filia w Grajewie
Kontrola finansowa w Kuratorium Oświaty
Kontrola finansowa w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku
Kontrola Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
Kontrola problemowa - Biuro Usług Turystycznych "Dyliżans"
Kontrola problemowa - firma Biuro Usług Geodezyjnych "D. Tomkiewicz"
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne "Bolesław Gwoździk"
Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO"
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie
Kontrola problemowa - hotel "BIAŁOWIESKI", ul. Waszkiewicza 218B, Białowieża
Kontrola problemowa - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski
Kontrola problemowa - hotel "ŻUBRÓWKA", ul. Olgi Gabiec 6, Białowieża
Kontrola problemowa - hotel „MOSiR”, ul. Wołodyjowskiego 5, Białystok
Kontrola problemowa - kemping "U Michała", ul. Krzyże 11, Białowieża
Kontrola problemowa - ocena organizacji ruchu Starostwo Sokólskie
Kontrola problemowa - ocena organizacji ruchu Starostwo Suwalskie
Kontrola problemowa - PODGiK Bielsk Podlaski
Kontrola problemowa - PODGiK Grajewo
Kontrola problemowa - PODGiK Kolno
Kontrola problemowa - PODGiK Sejny
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie
Kontrola problemowa - Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Kolnie
Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Sejnach
Kontrola problemowa - Urząd Miejski w Suwałkach
Kontrola problemowa - WORD w Białymstoku
Kontrola problemowa - WORD w Łomży
Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach
Kontrola problemowa Domu Dziecka w Białowieży
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Grajewie
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Sejnach
Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie
Kontrola problemowa Gminy Miasto Augustów
Kontrola problemowa Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbowie Białostockiej
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie
Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola problemowa Muzeum Przyrody w Drozdowie
Kontrola problemowa PCZP w Białymstoku
Kontrola problemowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach
Kontrola problemowa Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Ostoja” w Augustowie
Kontrola problemowa Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich w Suwałkach
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie
Kontrola problemowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach
Kontrola problemowa przeporwadzona dnia 25 marca 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
Kontrola problemowa przeprowadzona w UM w Brańsku
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Jasionówce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Jasionówce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowym Dworze
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sidrze
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wyszkach
Kontrola problemowa Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku
Kontrola problemowa SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Kontrola problemowa Szpitala Ogólnego w Grajewie
Kontrola problemowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie
Kontrola problemowa UG w Krynkach
Kontrola problemowa UG w Krypnie
Kontrola problemowa UM i ROKiS w Suwałkach
Kontrola problemowa UM w Białymstoku
Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Boćkach
Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Narewce
Kontrola problemowa Urzędu Gminy Zbójna
Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Lipsku
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Łomży
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Łomży
Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Supraślu
Kontrola problemowa w Domu Dziecka „Nasz Dom – Dobry Pasterz” w Białymstoku
Kontrola problemowa w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku
Kontrola problemowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach
Kontrola problemowa w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Kontrola problemowa w SP w Łomży
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Sejnach
Kontrola problemowa w UG Janów
Kontrola problemowa w UG Klukowo
Kontrola problemowa w UG w Białowieży
Kontrola problemowa w UG w Czyżach
Kontrola problemowa w UG w Filipowie
Kontrola problemowa w UG w Miastkowie
Kontrola problemowa w UG w Milejczycach
Kontrola problemowa w UG w Rudce
Kontrola problemowa w UG w Wiżajnach
Kontrola problemowa w UM w Bielsku Podlaskim
Kontrola problemowa w UM w Ciechanowcu
Kontrola problemowa w UM w Goniądzu
Kontrola problemowa w UM w Sejnach
Kontrola problemowa w UM w Suwałkach
Kontrola problemowa w UM w Zabłudowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Czyże
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Płaska
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym
Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Lipsku
Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Łapach
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku
Kontrola problemowa w Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Spółka z o.o.
Kontrola problemowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrola problemowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
Kontrola problemowa Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku
Kontrola problemowa Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży
Kontrola Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca - Urząd Miasta w Suwałkach
Kontrola sprawdzająca Domu Pomocy Społecznej “Spokojna Przystań” w Garbarach
Kontrola sprawdzająca PCZP w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Kolnie.
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Łomży
Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Mońkach
Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca w PIP Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Augustowie
Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Sejnach
Kontrola sprawdzająca w UG Zambrów
Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Gminy w Nurcu Stacji
Kontrola Starostwa Powiatowego w Grajewie
Kontrola Starostwa Powiatowego w Mońkach
Kontrola Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
Kontrola UMiG w Mońkach
Kontrola Urzędu Gminy w Gibach
Kontrola Urzędu Gminy Czyżew - Osada
Kontrola Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne
Kontrola Urzędu Gminy Dziadkowice
Kontrola Urzędu Gminy Grajewo
Kontrola Urzędu Gminy Grodzisk
Kontrola Urzędu Gminy Kobylin Borzymy
Kontrola Urzędu Gminy Kobylin Borzymy
Kontrola Urzędu Gminy Krasnopol
Kontrola Urzędu Gminy Krypno
Kontrola Urzędu Gminy Kuźnica
Kontrola Urzędu Gminy Mielnik
Kontrola Urzędu Gminy Narew
Kontrola Urzędu Gminy Narewka
Kontrola Urzędu Gminy Nowinka
Kontrola Urzędu Gminy Nurzec Stacja
Kontrola Urzędu Gminy Orla
Kontrola Urzędu Gminy Perlejewo
Kontrola Urzędu Gminy Płaska
Kontrola Urzędu Gminy Puńsk
Kontrola Urzędu Gminy Sidra
Kontrola Urzędu Gminy Suwałki
Kontrola Urzędu Gminy Szypliszki
Kontrola Urzędu Gminy Trzcianne
Kontrola Urzędu Gminy w Augustowie
Kontrola Urzędu Gminy w Klukowie
Kontrola Urzędu Gminy w Milejczycach
Kontrola Urzędu Gminy w Sejnach
Kontrola Urzędu Gminy w Siemiatyczach
Kontrola Urzędu Gminy Zawady
Kontrola Urzędu Miasta Augustów
Kontrola Urzędu Miasta w Sejnach
Kontrola Urzędu Miasta w Siemiatyczach
Kontrola Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka
Kontrola Urzędu Miejskiego Sokółka
Kontrola Urzędu Miejskiego Tykocin
Kontrola Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
Kontrola w „SZUMO-KRUSZ” s. c z tytułu koncesji na wydobywanie kruszywa
Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Augustowie
Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku
Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce
Kontrola w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
Kontrola w Rosyjskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Białymstoku
Kontrola w SP w Siemiatyczach
Kontrola w Spółdzielni Producentów Drobiu EKO-GRIL w Sokółce
Kontrola w UG Nurzec Stacja
Kontrola w UG Turośń
Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku
Kontrola Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Opoka” w Wasilkowie
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej „MEDBIAL” Spółdzielnia Inwalidów Białymstoku
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej Drukarnia „Inter - Druk”
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej "KAJA Alfred Olszewski"
Kontrola Zakładu Pracy Chronionej Nord-Serwis
Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK
Kontrole finansowe
Kontrole problemowe w Mońkach
Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole problemowe w: UG Przytuły, UM Kolno
Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole urzędów miast i gmin

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz, Czaban Andrzej,

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2005-01-13 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-13 00:00:00


Tamatem kontroli było prawidłowe wykorzystanie przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przyznanych w 2003 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz.8) przeznaczonych na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w roku 2003 – dla jednostki realizującej tj. Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-12-31 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-31 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-31 00:00:00


Konbtrola problemowa w UM w Hajnówce
Autorzy: Janusz Warelis,
kontrola problemowa w UM w Hajnówce - kontrola dotyczyła sposobu wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. Z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz z przepisów wykonawczych do ustawy; ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości sporządzenia dokumentacji związanej z rejestracją przedpoborowych, poborem oraz akcją kurierską.
 czytaj dalej
Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2004-12-23 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-23 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-23 00:00:00


Tematem kontroli była prawidłowość wykorzystania przez Zarząd Województwa Podlaskiego przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 8) przeznaczonej na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji pod nazwą „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy”.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-10-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-27 00:00:00


Tematem kontroli była prawidłowość wykorzystania przez Zarząd Województwa Podlaskiego przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 8) przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji zadania pod nazwą „Podlaskie – wczoraj i dziś” Promocja gospodarki, kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji.
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-10-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-27 00:00:00


Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego...
 czytaj dalej
Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-10-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-27 00:00:00


12
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl