Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26144222   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku

Podkategorie:
2009 r. - Kontrole - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2009 r. - Wizyty sprawdzające i kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w 2009 r.
Kontrola problemowa - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Kontrola problemowa Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Białymstoku
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
Kontrola realizacji zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
Kontrola realizacji zadań związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej
Kontrola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Kontrola Starostwa Powiatowego w Kolnie
Kontrola zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich 2009
Kontrole domów pomocy społecznej
Kontrole dotyczące sprawdzenia poprawności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
Kontrole finansowe
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Kontrole ośrodków pomocy społecznej
Kontrole PCPR
Kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Kontrole placówek zpewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
kontrole problemowe z zakresu postępowania mnadatowego
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów.
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych
Kontrole realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych
Kontrole środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia
Kontrole Urzędów Miast i Gmin
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole Urzędu Marszałkowskiego
Kontrole WBiZK 2009
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa - z zakresu repatriacji
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Kontrole zakładów opieki zdrowotnej
Kontrole zakładów pracy chronionej
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Świadczenie w 2009r. usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Turycz Grzegorz, Czaban Andrzej, Kędzior Wiesław , Feszler Ewa, Tomczuk Bernadeta, Breczko Marcin, Boruc Jakub,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl