Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25089095   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Urzędu Gminy w Milejczycach >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Urzędu Gminy w Milejczycach


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Milejczycach
Autorzy: Czesław Czerwiński,
P r o t o k ó ł
kontroli Urzędu Gminy M i l e j c z y c e

Urząd Gminy Milejczyce ma siedzibę w miejscowości Milejczyce. Adres Urzędu Gminy: 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5. Numery: REGON – 000544912, NIP – 544-103-41-172.
Kierownikiem Urzędu jest Pan lek. med. Ananiasz Sawicki wybrany w drugiej turze głosowania powszechnego w dniu 10 listopada 2002 roku (akta kontroli str. 1) . Obowiązki wójta po wyborze w głosowaniu powszechnym objął w dniu 18 listopada 2002 roku po złożeniu na I sesji Rady Gminy ślubowania przewidzianego w art. 29a ustawy o samorządzie gminny ( akta kont

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-04-15 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-15 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-15 00:00:00


P a n
Ananiasz Sawicki
Wójt Gminy
M i l e j c z y c e

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23, poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806 i z 2003 roku Nr 80, poz. 7

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-04-15 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-15 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-15 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl