Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28545658   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2010 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2010 roku

Podkategorie:
2010 Kontrole ZPORR
2010 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w 2010 r.
Kontrola koordynowana dotycząca prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
Kontrola koordynowana dotycząca zarządzania ruchem na drogach
Kontrola ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kontrola problemowa w PCPR Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach
Kontrola realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Kontrola realizacji zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
Kontrola Urzędów Miast i Gmin 2010
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Kontrole domów pomocy społecznej
Kontrole doraźne przeprowadzane w organizacjach pozarządowych
Kontrole doraźne realizacji projektów w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej"
Kontrole działalności spółek wodnych
Kontrole działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Kontrole finansowe w 2010 r.
Kontrole jednostek administracji zespolonej
KONTROLE KOORDYNOWANE z zakresu prowadzonego postępowania mandatowego
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Kontrole ośrodków pomocy społecznej
Kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku
Kontrole Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji zadań gminy wynikających z rządowego programu"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów.
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych
Kontrole Środowiskowych Domów Samopomocy i Powiatowych Ośrodków Wsparcia
Kontrole świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2010
Kontrole wykorzystywania środków przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa - z zakresu repatriacji
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Kontrole zakładów opieki zdrowotnej
Kontrole zakładów pracy chronionej

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Turycz Grzegorz, Czaban Andrzej, Rynkiewicz Maciej, Żebrowska Emilia, Wyszyńska-Sosnowska Grażyna, Kędzior Wiesław , Kędzior Wiesław, Tomczuk Bernadeta, Koc Maciej , Kuprianowicz-Spirydonow Katarzyna, Breczko Marcin, Kuzebska Agnieszka , Kożan Kamila, Boruc Jakub, Malewska Urszula,

Tematyką kontroli objęto realizację zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.
 czytaj dalej
Publikator: Urszula Malewska Data utworzenia:  30.08.2012 09:49:08
Data publikacji:  30.08.2012 09:49:08
Data modyfikacji:  30.08.2012 09:52:57


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl