Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25088694   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Urzędu Gminy w Augustowie >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Urzędu Gminy w Augustowie


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Protokół kontroli Urzędu Gminy Augustów
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
P r o t o k ó ł
k o n t r o l i U r z ę d u G m i n y A u g u s t ó w

Urząd Gminy Augustów ma siedzibę w mieście Augustów. Adres Urzędu: 16 – 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51. Numery: REGON 000531275, NIP 846-10-07-547.
Kierownikiem Urzędu Gminy Augustów jest Wójt Gminy Augustów Pan Zbigniew Buksiński, wybrany w dniu 27 października 2002 roku. Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy Augustów w dniu 18 listopada 2002 roku.

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-04-29 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-29 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-29 00:00:00


Białystok, dnia 20 kwietnia 2004r.

PN.III.0932/17/04
P a n
Zbigniew BUKSIŃSKI
Wójt Gminy AugustówNa podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-04-29 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-29 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-29 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl