Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25088783   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Urzędu Gminy Grajewo >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Urzędu Gminy Grajewo


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Protokół kontroli Urzędu Gminy Grajewo
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
P r o t o k ó ł
k o n t r o l i U r z ę d u G m i n y G r a j e w o

Urząd Gminy Grajewo ma siedzibę w mieście Grajewo. Adres Urzędu: 19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6. Numery: REGON 450005397, NIP 719-11-16-199.
Kierownikiem Urzędu Gminy Grajewo jest Wójt Gminy Grajewo Pan Stanisław Szleter, wybrany w dniu 27 października 2002 roku. Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy Grajewo w dniu 14 listopada 2002 roku.
Kontrolę w dniach 1, 2, 5 i 6 kwietnia 2004 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski – starszy inspektor wojewó

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-05-11 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-11 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-11 00:00:00


Białystok, 29 kwietnia 2004 r.
PN.III.0932/18 /04


P a n
Stanisław SZLETER
Wójt Gminy Grajewo


Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) i art. 7 pkt 3 ust

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-05-11 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-11 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-11 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl