Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
27851953   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2011 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2011 roku

Podkategorie:
2011 -Kontrole ZPORR
2011 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w 2011 r.
Kontrola realizacji zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
Kontrola Urzędów Miast i Gmin 2011
Kontrole doraźne realizacji projektów w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”
Kontrole działalności spółek wodnych
Kontrole finansowe w 2011 r.
Kontrole jednostek administracji zespolonej
Kontrole koordynowane w zakresie realizacji w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Kontrole koordynowane w zakresie realizacji zadań określonych w umowach dotacji z organami prowadzącymi szkoły na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw - zadania wynikajacego z wieloletniego Rządowego Programu "Radosna szkoła"
KONTROLE KOORDYNOWANE z zakresu prowadzonego postępowania mandatowego w 2011 r.
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontrole prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
Kontrole problemowe przeprowadzone w organizacjach pożytku publicznego
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji zadań gminy wynikających z rządowego programu"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kontrole świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Kontrole w domach pomocy społecznej
Kontrole w ośrodkach pomocy społecznej
Kontrole w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych
Kontrole w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
Kontrole w powiatowych centrach pomocy rodzinie
Kontrole w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia
Kontrole Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2011
Kontrole z dotacji celowych budzetu państwa
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu finansowego wspierania programów w obszarze pomocy społecznej
Kontrole z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
Kontrole z zakresu zarządzania ruchem na drogach
Kontrole zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Kontrole zakładów pracy chronionej
Kontrole Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Turycz Grzegorz, Czaban Andrzej, Rynkiewicz Maciej, Kędzior Wiesław , Tomczuk Bernadeta, Koc Maciej , Kuprianowicz-Spirydonow Katarzyna, Breczko Marcin, Kuzebska Agnieszka , Boruc Jakub, Telatycka Bożena ,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl