Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26642309   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku

Podkategorie:
KONTROLE Z ZAKRESU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W 2012
Kontrole realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
Kontrole realizacji zadań związanych z melioracjami wodnymi
2012 - Kontrole w PWT Litwa-Polska 2007-2013
2012 – Kontrole ZPORR
2012 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w 2012 r.
Kontrola Kompleksowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Kontrola sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
Kontrola Urzędów Miast i Gmin 2012 r.
Kontrola zadania "Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych" - Województwo Podlaskie
Kontrole Centrów Integracji Społecznej
Kontrole finansowe w 2012
Kontrole jednostek administracji zespolonej – 2012 r.
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kontrole świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Kontrole w Domach Pomocy Społecznej
Kontrole w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Kontrole w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjnych
Kontrole w Placówkach Zapewniających Całodobową Opiekę Osobom Niepełnosprawnym, Przewlekle Chorym lub w Podeszłym Wieku.
Kontrole w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
Kontrole w ramach Programu Maluch
Kontrole w ramach Programu Radosna Szkoła
Kontrole w Środowiskowych Domach Samopomocy i Powiatowych Ośrodkach Wsparcia.
Kontrole Wydziału Bezpieczeństwa i ZK w 2012
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu zarządzania ruchem na drogach
Kontrole zadań zrealizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Kontrole zadań zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Kontrole zakładów pracy chronionej
Kontrole Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Kucharczyk Rafał, Wyszyńska-Sosnowska Grażyna, Kędzior Wiesław , Tomczuk Bernadeta, Koc Maciej , Kuprianowicz-Spirydonow Katarzyna, Breczko Marcin, Borsuk Marcin, Boruc Jakub, Kiryluk Marek, Telatycka Bożena , Malewska Urszula, Ochalski Rafał, Antosiewicz Wioletta ,

Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie od 01.01.2016 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.


 czytaj dalej
Publikator: Marek Kiryluk Data utworzenia:  28.12.2016 10:00:00
Data publikacji:  30.12.2016 11:02:19
Data modyfikacji:  30.12.2016 11:49:30


Wystąpienie pokontrolne - OHP w BIałymstoku
Autorzy: Andrzej Kozłowski,
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 10, 12 i 13 grudnia 2012 roku zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
 czytaj dalej
Publikator: Katarzyna Kumorowska Data utworzenia:  05.02.2013 13:39:25
Data publikacji:  13.02.2013 13:39:25
Data modyfikacji:  13.02.2013 13:48:23


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl