Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25032004   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Białymstoku >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Białymstoku


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Uprzejmie informuję, że przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie organizowania naboru na wolne stanowiska pracy oraz służby przygotowawczej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 maja 2004 roku wykazała na ogół prawidłową realizację zadań wynikających z przepisów art. 21, 22 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej.
 czytaj dalej
Publikator: Arkadiusz Wróblewski Data utworzenia:  2004-10-14 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-14 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-14 00:00:00


Temat kontroli:

Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy oraz służby przygotowawczej.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 maja 2004 roku.

 czytaj dalej
Publikator: Arkadiusz Wróblewski Data utworzenia:  2004-08-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-27 00:00:00


Protokół
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno – Spożywczych
w Białymstoku
ul. Młynowa 21
Regon: 052142662, NIP: 966-16-51-986


Kontrolę w dniach 17, 19-20 maja 2004 r. przeprowadziła Wioletta Prześniak starszy inspektor w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 18/04 z dnia 14 maja 2004 r. wystawionego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru z upoważnienia Wojewody Podlaskiego

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-07-09 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-09 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-07-09 00:00:00


wystąpienie pokontrolne nr PN.III.0932/28/04
Autorzy: Wioletta Prześniak,
Białystok, 21 czerwca 2004 r.

PN.III.0932/28/04

Pan
Mieczysław Kazimierz Januszewski
Podlaski Wojewódzki
Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno – Spożywczych
w Białymstoku


Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. nr 33, poz. 287 ), w dniach

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-07-09 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-09 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-07-09 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl