Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25068321   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Urzędu Gminy Narew >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Urzędu Gminy Narew


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Protokół kontroli Urzędu Gminy Narew
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
PROTOKÓŁ KONTROLI
URZĘDU GMINY NAREW

Urząd Gminy Narew ma siedzibę w miejscowości Narew. Adres Urzędu: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101. Numery: REGON 000546928, NIP 543-10-02-242.
Kierownikiem Urzędu Gminy Narew jest Wójt Gminy Narew Pan Jakub Sadowski, wybrany w dniu 27 października 2002 roku ; obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy Narew w dniu 19 listopada 2002 roku.
Kontrolę w dniach 13 – 16 lipca 2004 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski – starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważ

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-08-18 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-18 00:00:00


Białystok, 9 sierpnia 2004 roku
PN.III.0932/ 38 /04


P a n
Jakub SADOWSKI
Wójt Gminy Narew


Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-08-18 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-18 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl