Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25088573   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

PROTOKÓŁ KONTROLI
Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ma siedzibę w mieście Czarna Białostocka. Adres Urzędu: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2. Numery: REGON 000528801, NIP 966-05-91-437.
Kierownikiem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej jest Burmistrz Czarnej Białostockiej Pan Tadeusz Matejko, wybrany w dniu 10 listopada 2002 roku ; obowiązki Burmistrza objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 18 listopada 2002 roku.
Kontrolę w dniach 7 – 10 i 13 w

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-10-13 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-13 00:00:00


Wystąpienie pokontrolne nr PN.III.0932/43/04
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
Białystok, 1 października 2004 roku
PN.III.0932/ 43 /04


P a n
Tadeusz M A T E J K O
Burmistrz Czarnej Białostockiej


Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-10-13 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-13 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl