Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28545490   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku

Podkategorie:
Kontrole Projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego"
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
2014 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrole Centrów Integracji Społecznej
Kontrole dot. nadzoru nad wykonywaniem przez starostę zadań z zakresu ustawy o kierujących pojazdami
Kontrole jednostek administracji zespolonej – 2014 r.
Kontrole organizacji pożytku publicznego
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
KONTROLE PLANOWE Z ZAKRESU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO - 2014 R.
Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014r.
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2014 r.
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kontrole realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
Kontrole świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
KONTROLE w DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
KONTROLE w OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kontrole w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
KONTROLE w PLACÓWKACH ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB w PODESZŁYM WIEKU
KONTROLE w POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY RODZINIE
Kontrole w PWT Litwa-Polska 2007-2013
Kontrole w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Kontrole w ramach Programu „Radosna Szkoła”
Kontrole w ramach Programu Maluch
KONTROLE w ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY i POWIATOWYCH OŚRODKACH WSPARCIA
Kontrole Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2014 roku
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole z zakresu zarządzania ruchem na drogach
Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
Wizyty monitorujące INTERREG

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Kucharczyk Rafał, Zubrycka Bożena, Czerniawska Małgorzata, Kędzior Wiesław , Feszler Ewa, Kuprianowicz-Spirydonow Katarzyna, Breczko Marcin, Borsuk Marcin, Kopyciński Dariusz, Boruc Jakub, Kiryluk Marek, Malewska Urszula, Frąckiel Irena, Antosiewicz Wioletta ,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl