Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25088808   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Kontrola Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim >>  Dokumentacja kontrolna >>

Kategoria: Kontrola Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Wystąpienie pokontrolne nr PN.III.0932-46/04
Autorzy: Wioletta Prześniak,
Białystok, 14 października 2004 r.

PN.III.0932-46/04
Pan
Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Na podstawie art. 76 i 77a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) , art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz.

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-10-25 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-25 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-25 00:00:00


Protokół
kontroli Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
ul.Mickiewicza 46,
Regon: 050667449, NIP: 543-18-24-027

Kontrolę w dniach 26-27 i 30 -31 sierpnia 2004 r. przeprowadziła Wioletta Prześniak starszy inspektor w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 33/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. wystawionego przez Panią Hannę Srocką p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli:
Organizacja pracy i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz organów powiatu bielskiego

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-10-25 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-25 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-25 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl