Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28545496   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

Podkategorie:
Wizyty monitorujące INTERREG w 2015r
2015 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
"Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych" - Województwo Podlaskie
Kontrola Organizatora turnusów rehabilitacyjnych
Kontrole dot. weryfikacji liczby zdarzeń zrealizowanych przez gminy z zakresu spraw obywatelskich
Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
Kontrole jednostek administracji zespolonej – 2015 r.
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
KONTROLE PLANOWE Z ZAKRESU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO - 2015 r.
Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą 2015
Kontrole powiatowych urzedów pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2015r.
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole przeprowadzone przez WBiZK w 2015
Kontrole realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2015 r.
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r.
Kontrole realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
Kontrole starostw powiatowych w 2015 r.
Kontrole świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
KONTROLE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 R.
KONTROLE W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 R.
Kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
KONTROLE W PLACÓWKACH ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB W PODESZŁYM WIEKU W 2015 R.
KONTROLE W POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY RODZINIE W 2015 R.
Kontrole w PWT Litwa-Polska 2007-2013
Kontrole w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2015r
Kontrole w ramach Programu „MALUCH” w 2015r
Kontrole w ramach Programu „Radosna Szkoła” w 2015r
KONTROLE W ŚRODOWISKOWYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ i POWIATOWYCH OŚRODKACH WSPARCIA W 2015 R.
Kontrole w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
Kontrole wojewódzkiego urzędu pracy
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
Postępowanie kontrolne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Kucharczyk Rafał, Czerniawska Małgorzata, Rynkiewicz Maciej, Kędzior Wiesław , Kuprianowicz-Spirydonow Katarzyna, Breczko Marcin, Boruc Jakub, Kiryluk Marek, Malewska Urszula,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl