Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28545521   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

Podkategorie:
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w 2016 r.
Kontrole w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2016 roku
2016 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrola realizacji przez starostów przepisów ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Kontrola samorządów gminnych w zakresie realizacji postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r.
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczej uzdrowiska
Kontrola z zakresu gospodarki wodnej
Kontrole dot. nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy o kierujących pojazdami
Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
Kontrole finansowe w 2016 r.
Kontrole jednostek administracji zespolonej – 2016 r.
Kontrole organizacji pożytku publicznego
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą 2016
Kontrole powiatowych i wojewódzkiego urzedu pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 r.
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2016 r.
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kontrole realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
Kontrole Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Kontrole starostw powiatowych w 2016 r.
Kontrole świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Kontrole udzielania przez powiaty nieodpłatnej pomocy prawnej
Kontrole urzędów miast i gmin w 2016 r.
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole w Domach Pomocy Społecznej
Kontrole w Ośrodkach Pomocy Społecznej
Kontrole w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
Kontrole w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie
Kontrole w ramach Programu Maluch w 2016 roku
Kontrole w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
Kontrole w Środowiskowych Domach Samopomocy
Kontrole Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2016 roku
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
Postępowanie kontrolne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych" - Województwo Podlaskie

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Michałowski Konrad, Czerniawska Małgorzata, Kędzior Wiesław , Breczko Marcin, Boruc Jakub, Pilczuk Tomasz,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl