Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25104500   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku >>  Dokumentacja kontrolna >>  Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku >>

Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Wystąpienie pokontrolne PN.III.0932/60/04
Autorzy: Wioletta Prześniak,
Białystok, 26 stycznia 2005 r.

PN.III. 0932-60/04

Pan
Jan Ludwik Trochimiak
Podlaski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
w Białymstoku

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, nr 41 , poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200 , poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 , Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 ), w dniach 1-3 i 7 grudnia 2004 r. przeprowadzono w podległym Panu Wojewódzkim Inspektoracie Insp

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2005-02-03 00:00:00
Data publikacji:  2005-02-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-02-03 00:00:00


Protokół
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Białymstoku
ul. Młynowa 21
Regon: 000136805,NIP: 966-05-90-544
Kontrolę w dniach 1-3 i 7 grudnia 2004 r. przeprowadziła Wioletta Prześniak starszy inspektor w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 44/04 z dnia 30 listopada 2004 r. wystawionego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.
Temat kontroli:
Sposób wykonywania zadań kontrolnych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2005-02-03 00:00:00
Data publikacji:  2005-02-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-02-03 00:00:00


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl