Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
24681755   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku >>  Kontrola UG Piątnica >>

Kategoria: Kontrola UG Piątnica


Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Wróblewski Arkadiusz,

Wystąpienie pokontrolne nr PN.III.WWW.0932-40/05
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
Białystok, 19 października 2005 roku

PN.III.WWW.0932/ 40 /05

P a n
Edward Ł A D A
Wójt Gminy Piątnica


Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2005-11-21 12:09:44
Data publikacji:  2005-11-21 12:09:44
Data modyfikacji:  2005-11-21 12:11:02


Protokół kontroli UG Piątnica
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,
PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie, REGON 000542296, NIP 718-16-71-232.

Kierownikiem Urzędu Gminy Piątnica jest Wójt Gminy Piątnica Pan Edward Łada, wybrany w dniu 27 października 2002 roku; obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy Piątnica w dniu 18 listopada 2002 roku.

Kontrolę w dniach 3 – 6 października 2005 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 25

 czytaj dalej
Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2005-11-21 12:04:07
Data publikacji:  2005-11-21 12:04:07
Data modyfikacji:  2005-11-21 12:07:16


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl