Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148541   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystapienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Ad

Białystok,2004.03.29

PS.I.90110/ 6 /04

Pan

Mirosław Kierski

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Kozarzach

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniu 8 marca br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie stopnia realizacji programu naprawczego, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz sposobu podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 29.02.2004. r. dokonano poniższych ustaleń.

W celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych przez Dom usług, ustalono, że program naprawczy realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W okresie objętym kontrolą zrealizowano następujące prace:

ˇ         urządzono kuchenkę pomocniczą oraz wymieniono na I piętrze wykładzinę na antypoślizgową,

ˇ         wprowadzono możliwość wyboru zestawu posiłków,

ˇ         zatrudniono 4 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. pokojową oraz 3 młodszych opiekunów.

Na dzień kontroli w DPS zatrudnione były 52 osoby, w tym 40 osób w dziale terapeutyczno-opiekuńczym, (w przeliczeniu na pełne etaty 39,25), co daje wskaźnik zatrudnienia 0,35.

Zasady wynagradzania pracowników normuje Regulamin Wynagradzania, który określa w załączniku nr 1 wykaz stanowisk pracy, kategorii zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników dps w Kozarzach. Ustalono, że określone w regulaminie wymagania kwalifikacyjne są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz.708 z póź. zm.).

W trakcie kontroli sprawdzono akta 14 losowo wybranych osób, tj. 37.5 % wszystkich pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego Domu. Po przeanalizowaniu powyższych akt ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego nie posiada kwalifikacji określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi standardami uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach wewnętrznych na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Ostatnio powyższe szkolenie odbyło się w dniu 28.08.2003 r. pn. "Prawa mieszkańca oraz zakres prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami w DPS Kozarze".

W okresie objętym kontrolą 10 pracowników we własnym zakresie podnosi swoje kwalifikacje.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1.      Uregulować zatrudnienie pracownika socjalnego niespełniającego obowiązujących wymagań w zakresie wykształcenia - niezwłocznie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej jest obowiązany w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1.      Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego

2.      Wydział Prawny i Nadzoru PUW

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  31.03.2004 00:00:00
Data publikacji:  31.03.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  31.03.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl