Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329008   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Narewce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Izabela Senderecka,

0x01 graphic

WOJEWODA PODLASKI

ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok

BZF.I.0932-4/04

Szanowny Pan

Mikołaj Pawilcz

Wójt Gminy Narewka

Wystąpienie pokontrolne

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2003 r. pracownicy Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Narewka.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz umowy dotyczącej przygotowania społeczeństwa do kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do UE zawartej w dn. 7 maja 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Panią Ewę Stachowicz Dyrektora Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Gminą Narewka reprezentowaną przez Pana Mikołaja Pawilcza Wójta Gminy Narewka.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z 2003 r. przyznanych Gminie Narewka w wysokości 20.000,00 zł na organizację imprezy masowej pod nazwą „Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów członkowskich UE” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dn. 10 kwietnia 2003 r. Nr OF3/1379/2003.

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że z przyznanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł. Gmina Narewka wykorzystała środki w wysokości 19.612,08 zł. zgodnie z przeznaczeniem tj. na pokrycie kosztów organizacji imprezy masowej pod nazwą „Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów członkowskich UE”. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 397,92 zł. Gmina Narewka zwróciła do budżetu państwa na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dn. 4 czerwca 2003 r.

Realizację zadań w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Z poważaniem

w.z. Wojewody Podlaskiego

Jerzy Półjanowicz

Wicewojewoda

Białystok, 26 marca 2004 r.


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-04-08 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-08 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-08 00:00:00 


Informacja byla modyfikowana.
  Zmiana nazwiska autora wystąpienia

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl