Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351690   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

                                                                                                                  Białystok 2004.04.8

 

FB.VII.0932 / 4 / 04

 

Pan Bogusław Toczko

Komendant Powiatowy Policji

w Siemiatyczach

 

            Na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych ( Dz. U. Nr 131 poz. 663 ) przeprowadzono w dniach 30-31 marca 2004 r. kontrolę problemową z zakresu postępowania mandatowego prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach.

            Kontrolą objęto zagadnienia związane z obrotem bloczkami mandatów karnych, rozliczaniem się z nałożonych mandatów karnych kredytowanych oraz sporządzaniem sprawozdawczości.

            Z przeprowadzonej kontroli sporządzono w dniu 31 marca 2004 r. protokół, który został podpisany przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że w księdze druków ścisłego zarachowania (księga ta była opisana i podpisana) zaewidencjonowano wszystkie bloczki mandatowe, które obejmowano spisem z natury oraz sporządzano informację o wynikach spisu. Rejestry nałożonych mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych są sporządzane i wysyłane terminowo. Grzywny uzyskane z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych są przekazywane na bieżąco do kasy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach i przelewane niezwłocznie na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Terminowo sporządzane są sprawozdania z postępowania mandatowego zarówno miesięczne, jak i roczne.

             Przekazując ocenę z kontroli, proszę o zapoznanie z jej wynikami pracowników realizujących zadania związane z postępowaniem mandatowym.

 

Z up. Wojewody Podlaskiego - Stanisław Piekut

                                                                                  Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

                                                                                              podpis nieczytelny


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2004-04-08 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-08 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-08 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl