Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26143878   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.04.16

PS.I.90110/ 7 /04

Pan

Józef Domaszuk

p.o. Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej

w Czerewkach

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej, przeprowadzonej w dniu 22 marca br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie stopnia realizacji programu naprawczego, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz sposobu podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 29.02.2004. r. dokonano poniższych ustaleń.

Realizacja zaplanowanych w "Harmonogramie realizacji standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach" prac przedstawia się następująco:

-         w 2001 roku zorganizowano pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia oraz palarnię.

-         w 2002 roku rozpoczęto remont pokoi mieszkalnych. Wyremontowane zostały wszystkie pokoje na parterze oraz po trzy pokoje na I i II piętrze. W wyremontowanych pokojach poszerzone zostały drzwi wejściowe oraz drzwi do łazienek, w których zamontowano uchwyty i poręcze. Remont pozostałych pokoi zakończony zostanie w roku bieżącym.

-         w zaplanowanym terminie zakupiono pralnicowirówkę nierdzewną Pralma 22 oraz destylarkę do wody.

-         zaplanowana na 2004 rok modernizacja kotłowni, zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu, zrealizowana zostanie zgodnie z planem.

Ze względu na brak środków finansowych nie wykonano następujących prac:

-         nie zamontowano 2 platform schodowych. Termin ich montażu przesunięto do 31.12.2006 roku,

-         nie wprowadzono, zaplanowanego w programie naprawczym na 2001 r., wyboru posiłków, realizacje tego zadania przesunięto  na 2006 rok,

-         nie zrealizowano zaplanowanych zakupów tj. zakupu materaców przeciwodleżynowych, łóżek ortopedycznych, lampy bakteriobójczej, rotora nożnego automatycznego, biostymulatora przeciw bólowego, automatu myjąco-dezynfekcyjnego typu SAN 14B. Termin powyższych zakupów przesunięto do 31.12.2006 roku.

-         nie wybudowano garażu..

Ponadto nie wygospodarowano 2 pomieszczeń w celu uzyskania 2-óch pokoi dwuosobowych i łazienki. Czteroosobowe pokoje na parterze nie spełniające wymaganych standardów pod względem powierzchni, zostaną rozgęszczone do trzyosobowych w terminie do 31 marca 2004 roku. Dzięki temu nie będzie konieczności wygospodarowywania w/w pomieszczeń i w domu będzie 23 pokoi dwuosobowych oraz 20 pokoi trzyosobowych, spełniających standardy.

Na dzień kontroli w dps zatrudnionych było 55 osób, w tym 29 osób w dziale terapeutyczno-opiekuńczym, (w przeliczeniu na pełne etaty 28), co daje wskaźnik zatrudnienia 0,26. W okresie objętym kontrolą, w dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnione zostały 3 pokojowe.

Zasady wynagradzania pracowników określa "Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach", wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2000 od dnia 01.01.2000 roku. Aneksem do Regulaminu z dnia 01.08.2000 r. Dyrektor ustalił tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Domu. Ustalono, że określone w Regulaminie wymagania kwalifikacyjne pracowników poszczególnych stanowisk, m.in.: starszy pracownik socjalny, młodszy opiekun są zaniżone w stosunku do wymagań kwalifikacyjnych pracowników, jakie zakłada rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz.708 z póź. zm.)

W trakcie kontroli sprawdzono akta 10 losowo wybranych osób działu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 34.5% wszystkich pracowników tego działu. Na podstawie przeanalizowanych akt ustalono, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 9 osób podnosi swoje kwalifikacje. Wszyscy pracownicy koszty kształcenia ponoszą we własnym zakresie.

Średnio raz w miesiącu (za wyjątkiem lipca i sierpnia) prowadzone są przez pielęgniarki szkolenia dla wszystkich pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego. Ustalono, że szkolenia miały głównie charakter medyczny. Pracownicy Domu nie uczestniczyli w szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem w których, zgodnie z wymaganymi standardami pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego powinni uczestniczyć co najmniej raz na dwa lata.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1.      Organizować co najmniej raz na dwa lata szkolenia na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem - sukcesywnie

2.      Dostosować wymagania kwalifikacyjne pracowników w regulaminie wynagradzania do obowiązujących przepisów - niezwłocznie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej jest obowiązany w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1.Zarząd powiatu białostockiego

2.Wydział Prawny i Nadzoru PUW

Z- up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-20 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-20 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-20 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl