Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25839341   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Gródku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne - USC Gródek
Autorzy: Ewa Bielewska, Konrad Michałowski,
 

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-215 Białystok

Białystok, dnia 03 września 2008 r.

OB.III.KM.0932-4/08

 

                                                                                               Pan

Wiesław KULESZA

Wójt Gminy Gródek

 

 

            Uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 15 lipca 2008 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) i rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy, a także ustawą z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).

Zakres zadań objętych kontrolą i dokonane ustalenia opisano szczegółowo w protokole z kontroli, podpisanym dnia 18 sierpnia 2008 roku - bez uwag, przez Pana Wójta.

 

            Stwierdzono, że akty urodzeń, małżeństw i zgonów objęte kontrolą, podpisane są przez osoby uprawnione tj. Kierownika USC i Zastępcę Kierownika USC w Gródku. Oznaczone są kolejnymi numerami oddzielnie dla każdego rodzaju aktu. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. akt zbiorowych, które prowadzone są prawidłowo.

            Na podaniach stron o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są odnotowane daty wpływu dokumentów do USC.

            Nie stwierdzono naruszenia właściwości miejscowej organu, uprawnionego do sporządzenia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

            Zaświadczenia wypełnione i podpisane przez duchownego, potwierdzające zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 krio wpłynęły do USC w wymaganym ustawowo terminie.

Akty małżeństw sporządzane były niezwłocznie.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zasadę wynikającą z art. 21 ust. 2 ustawy prawo o asc, zgodnie z którą podstawą wpisania wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego - stanowić mogą jedynie decyzje administracyjne, które stały się ostateczne.

 

 

            Biorąc pod uwagę całokształt spraw objętych kontrolą, należy stwierdzić, iż ocena realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk jest pozytywna.

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2008-09-03 12:22:02
Data publikacji:  2008-09-03 12:22:02
Data modyfikacji:  2008-09-03 12:24:20 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl