Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351497   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
nnnnn

Białystok, dnia 31marca 2004 r.

 PS.I.0932-7/04

Pani

Jadwiga RUDUCAN

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sztabinie

Uprzejmie informuję, iż w dniach 10-11 marca 2004 roku inspektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie w zakresie realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 marca 2004 roku przekazuję niniejsze wystąpienie.

Ustalenia kontroli wykazały, że zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej obejmujące - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych przysługujących osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, zasiłków macierzyńskich okresowych i jednorazowych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych, realizowane są prawidłowo.

Osoby korzystające z w/w formy pomocy społecznej były uprawnione do tych świadczeń. Wszystkie osoby i rodziny spełniają kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz występują inne okoliczności warunkujące i potwierdzające zasadność przyznania właściwej formy pomocy. Wartość przyznanych świadczeń pieniężnych poszczególnym osobom została wyliczona i wypłacona prawidłowo.

Decyzje przyznające pomoc pieniężną wydano w oparciu o kompletną dokumentację i zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Realizację zadań  w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymuje:

Pan Tadeusz Drągiewicz

Wójt Gminy

Sztabin


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl