Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25839363   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne - USC Suwałki
Autorzy: Róża Januszkiewicz,
 

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

 

Białystok, dnia 28 listopada 2008 r.

 

 

 

Nr OB.III.HO,RJ-0932-7/08

 

 

 

Pan

Józef Gajewski

Prezydent Miasta

Suwałki

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż przeprowadzona w dniach 22 września - 03 października 2008 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku - prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./ i rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy, a także ustawą z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk /tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 233, poz. 1992 z późn.zm./.

Zakres zadań objętych kontrolą i dokonane ustalenia opisano szczegółowo w protokole z kontroli, podpisanym dnia 17 listopada 2008 roku - bez uwag, przez Pana Prezydenta.

 

Stwierdzono, że akty urodzeń, małżeństw i zgonów objęte kontrolą, są podpisane przez osoby uprawnione tj. Kierownika USC i Zastępcę  Kierownika USC w Suwałkach. Oznaczone są kolejnymi numerami, oddzielnie dla każdego rodzaju aktów. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. akt zbiorowych, które prowadzone są bardzo starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie stwierdzono naruszenia właściwości miejscowej organu, uprawnionego do sporządzenia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Zaświadczenia wypełnione i podpisane przez duchownego, potwierdzające zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 krio wpłynęły do USC w wymaganym ustawowo terminie.

Akty małżeństw sporządzane były niezwłocznie nie później niż w następnym dniu roboczym - art. 61 a ust.1 i 2 prawa o asc.

Wzmianki dodatkowe dotyczące sprostowania lub uzupełnienia aktu nanoszone były do aktów stanu cywilnego na bieżąco.

 

 

Jedynie zwrócenia szczególnej uwagi wymagają sprawy związane z transkrypcją zagranicznych aktów do księgi polskiej z uwagi na zmieniające się w tym zakresie przepisy prawne i orzecznictwo. Należy pamiętać, że transkrypcja polega na dokładnym przeniesieniu danych z odpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do księgi polskiej w zakresie wymaganym przez prawo polskie.

 

Biorąc pod uwagę całokształt spraw objętych kontrolą, należy stwierdzić, iż ocena realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion
i nazwisk jest pozytywna.

 

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 

1 z treści zaleceń wykropkowano dane, biorąc pod uwagę art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)

 

 


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2009-02-03 09:53:37
Data publikacji:  2009-02-03 09:53:37
Data modyfikacji:  2009-02-03 09:55:35 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl