Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329049   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.06.25

PS.I.0934/6/04

Pani

Mirosława Zubrzycka

Dyrektor Ośrodka

Pomocy Społecznej

W Sokółce

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 3.06.2004r. przez pracownika Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie realizacji zadań objętych skargą, dokonano następujących ustaleń.

Skarżącemu udzielano pomocy, poczynając od stycznia 2003r., w formie zasiłków okresowych i celowych. Zasiłki okresowe, w okresie od stycznia 2003r. do kwietnia 2004r. przyznawane były skarżącemu w wysokości od 100 do 150 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego przyznawanego w tym okresie przez Ośrodek wynosiła od 109,88 zł (w styczniu 2003r.) do 139,00 zł. (w grudniu 2003r.).

Zasiłki okresowe przyznawano zgodnie z wnioskami skarżącego, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414 ze zm). W maju 2004r. przyznano zasiłek okresowy na podstawie "nowej" ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) w wysokości 92,20 zł.

W marcu 2004r. skarżącemu udzielono również pomocy w postaci konserw.

W kwestii dołączonego do skargi orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanego w dniu 13.03.2004r. ustalono, iż skarżący nie występował z wnioskiem o zasiłek stały wyrównawczy. Należy jednak zauważyć, iż od marca 2003r. sytuacja życiowa skarżącego, w związku z jego wnioskami o udzielenie pomocy, była wielokrotnie badana w drodze wywiadu środowiskowego. Mimo to, nie dokonano ustaleń odnośnie niepełnosprawności skarżącego i nie podjęto działań w sprawie przyznania mu zasiłku stałego (do 30.04.2004r. - zasiłku stałego wyrównawczego), a pomocy w formie konserw udzielono dopiero w marcu br. Może to świadczyć o niedostatecznym rozpoznaniu sytuacji skarżącego oraz o potrzebie szkolenia pracowników socjalnych w zakresie przeprowadzania wywiadów i udzielania pomocy z urzędu.

W związku z powyższym zalecam wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego celem przyznania skarżącemu zasiłku stałego.

Zgodnie z § 27 zarządzenia wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sokółki

2. Wydział Prawny i Nadzoru w miejscu


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-07-01 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-01 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-07-01 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl