Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148172   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Supraślu. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, czerwca 2004 roku

 

WOJEWODA PODLASKI

ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok

BZF.V.0930-6/04

Białystok, 30 czerwca 2004 roku

 

 

Szanowny Pan

Wiktor Grygiencz

Burmistrz Miasta Supraśl

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

 

Na podstawie zapisów "Systemu wdrażania Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2000 (Phare 2000 ESC)", zatwierdzonego przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 22 listopada 2002 roku została przeprowadzona w dniu 31 maja 2004 roku przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola Urzędu Miejskiego w Supraślu.

W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz poprawność realizacji inwestycji PL0008.02.06/0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulic 3-go Maja, Konarskiego i Cieliczańskiej".

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Burmistrza.

W trakcie kontroli ustalono, że środki pozyskane przez Miasto Supraśl z Programu Phare 2000 ESC były dotychczas właściwie wykorzystywane oraz, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowaną.

Powyższe ustalenia przekazuję do wykorzystania w bieżącej działalności jednostki.

 

 

 

w.z. WOJEWODY PODLASKIEGO

 

Jerzy Półjanowicz

WICEWOJEWODA

 

 

 


Publikator: Łukasz Kurzyna Data utworzenia:  12.07.2004 00:00:00
Data publikacji:  12.07.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  12.07.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl