Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25838504   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Domu Dziecka w Pawłówce 16-426 Pawłówka. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola sprawdzająca Domu Dziecka w Pawłówce 16-426 Pawłówka
Autorzy: Małgorzata Osipowicz, Marta Giermaniuk,

Protokół kontroli sprawdzającej Domu Dziecka w Pawłówce.
Kontrolę przeprowadziły - Małgorzata Osipowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, Marta Giermaniuk - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w dniu 28 września 2010 roku, na podstawie upoważnienia Nr 517 z dnia 27 września 2010r., które w imieniu Wojewody Podlaskiego wydał Andrzej Kozłowski dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Tematem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych (pismo z dnia 26.10.2009r. nr PS.V.KL.0931-1-8/09), wystosowanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dn. 28 - 29 września 2009r., dotyczących:
1.  Uregulowania zatrudnienia kadry zgodnie z wymaganiami określonymi w § 38 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.
2.  Opracowywania i modyfikowania na bieżąco indywidualnych planów pracy z dzieckiem m. in. poprzez korzystanie ze wskazówek zawartych w diagnozach pedagogicznych oraz wywiadach środowiskowych, analizując uprzednio proces zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu w placówce oraz uwzględniając działania krótkoterminowe i długoterminowe. Indywidualny plan modyfikować w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak, niż co pół roku.
3.  Poprzez działanie stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, dokonywanie w formie pisemnej, nie rzadziej, niż co pół roku okresowej oceny sytuacji dziecka.
 


Publikator: Urszula Malewska Data utworzenia:  2010-10-06 11:31:51
Data publikacji:  2010-11-02 11:31:51
Data modyfikacji:  2010-11-02 11:41:26 


Załączniki do informacji:
DDz.Pawłówka-sprawdzająca.pdf [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl