Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25838927   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola koordynowana - Gminna Spółka Wodna w Zbójnej . Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Stefan Sołomianko,
 

Białystok, dnia  25.11.2010

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-14-

WG.VI.SS.0932-2/2010

 

Pan

Zdzisław Siwik

Przewodniczący 

Gminnej Spółki Wodnej

w Zbójnej

im. „Osowiec Wyk"

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

 

            Na   podstawie  art.   36 ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie  i  administracji  rządowej  w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zwanej dalej ustawą, Wydział Geodezji i Rolnictwa Oddział Rolnictwa przeprowadził w podległej Panu Gminnej Spółce Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk" kontrolę koordynowaną w zakresie: -prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Wojewody w 2010 r. z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

            W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 15 listopada 2010 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

            Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

      W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. za 2010 r. do 30 września b.r. Gminna Spółka Wodna w Zbójnej im. „Osowiec Wyk", 18-416 Zbójna, po sprawdzeniu wpływów i wydatków oraz wyników z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych stwierdzono, że dotacja podmiotowa Wojewody Podlaskiego została prawidłowo wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

      W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

Marian Brożyna

Dyrektor

Wydziału Geodezji i Rolnictwa


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 10:48:57
Data publikacji:  2010-12-08 10:48:57
Data modyfikacji:  2010-12-08 10:52:15 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl