Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25528932   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Krystyn Goździkiewicz, Stefan Sołomianko,
 

            Białystok, 2009.10.21

 

WG.VI.SS.0932-2/2009

 

Pan

Robert Paweł Żyliński

Dyrektor

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych

w Białymstoku

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

 

            Na  podstawie   art.  28  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) Wydział Geodezji i Rolnictwa przeprowadził w podległym Panu Wojewódzkim Zarządzie Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Białymstoku  kontrolę problemową realizacji  zadania z zakresu administracji rządowej zleconego ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.), wykonania urządzeń melioracji wodnych.

 

Skontrolowano następujące zadania inwestycji melioracji wodnych podstawowych zrealizowanych w 2008 r.

  • Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu na rzece Supraśl, na które zostało wydane postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2006 r. nr: ŚR.III.SS.60300/30/2006 uzgadniające wykonanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych oraz postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 8 lutego 2008 r. nr: ŚR.III.SS.60300/5/2008 w sprawie wyrażenia zgody przez Wojewodę Podlaskiego na zaangażowanie wyższego wkładu środków współfinansowania krajowego;
  • Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo, na które zostało wydane postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2008 r. nr: ŚR.III.SS.60300/1/2008 uzgadniające wykonanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych.

 

Zakresem kontroli objęto:

  • Sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji melioracji wodnych podstawowych zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy w dnia 18 lipca 2001  r.   Prawa    wodnego     oraz    rozporządzenia    Ministra    Rolnictwa    i    Rozwoju   Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2032 z póź. zm.);
  • Sposób dokonania wyboru wykonawcy;
  • Przydatność inwestycji do celów regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa jak też retencjonowania zasobów wodnych.

 

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym przez Pana w dniu 7 października 2009 roku.

Proces przygotowania powyższych dwóch inwestycji melioracyjnych i ich  wykonawstwo było kontrolowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na istotnych etapach ich realizacji jak przygotowania do przetargu i po przetargu a także po oddaniu do eksploatacji.

 

Wykonywane zadanie w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą za okres 2008 r. było realizowane prawidłowo i nie stwierdza się istotnych uchybień finansowo-proceduralnych w jego realizacji.

 

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

 

 

 

 

Projekt wystąpienia sporządził:

21 października 2009 r.

Stefan Sołomianko -Przewodniczący

Krystyn Goździkiewicz 21 października 2009 r.

 Akceptuję

Marian Brożyna

Dyrektor

Wydziału Geodezji i Rolnictwa


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 11:40:19
Data publikacji:  2010-12-08 11:40:19
Data modyfikacji:  2010-12-08 11:43:30 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl