Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25528805   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej - konserwacja urządzeń melioracyjnych
Autorzy: Elżbieta Marjańska, Stefan Sołomianko,
 

PROTOKÓŁ  KONTROLI

 

Kontrola problemowa przeprowadzona w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.

 

Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pan Robert Paweł Żyliński od dnia 1 listopada 2007 r. a kierownikami komórki kontrolowanej:

- Wydziału Realizacji Inwestycji Zamówień Publicznych i Uzgodnień Dokumentacji do 13.01.2009 r.  był Pan Eugeniusz Jacel;

-  po przekształceniu Wydziału Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracyjnych od 14.01. do 31.10.2009 r. pełnił obowiązki kierownika Pan Bogdan Wacław Kryński, a od 01.11. do 08.11.2009 r. kierownikiem był Pan Wojciech Biegański.  Ponownie objął pełnienie obowiązków kierownika od 09.11.2009 r. Pan Bogdan Wacław Kryński.

Główną Księgową od 13.02.2003 r. do 31.07.2009 r. (ostatnie 3 miesiące bez konieczności świadczenia pracy) była  Pani Barbara Krasowska. Od 27.04.2009 r. p.o. Głównej Księgowej na czas nieobecności Pani Barbary Krasowskiej pełni Iwona Simakowicz. 

 

            Kontrolę przeprowadzono w dniach od 23 do 27 listopada 2009 roku przez:

•1        Elżbietę Marjańską - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 41/09 znak: WG.IX.EM.0939-41/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa, nr leg. służb. 112/09;

•2        Stefan Sołomianko -starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 42/09 znak: WG.IX.EM.0939-.42/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa, nr leg. służb. 80/09.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykorzystania środków z budżetu Wojewody Podlaskiego na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych  przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku od 1 stycznia do 31października 2009 r. w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 -Melioracje wodne § 2210.

 

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Utrzymanie  i eksploatacja  urządzeń  melioracji wodnych podstawowych:

•1        Kwota otrzymanej dotacji w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210 .

•2        Wydatkowanie środków  finansowych z budżetu państwa  na  konserwacje urządzeń  melioracyjnych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210,  w okresie od 1 stycznia do 31 października 2009 roku.

•3        Wykonanie rzeczowo -  finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 października 2009 roku w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210 w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych w stosunku do planu na 2009 rok  na podstawie przedłożonego sprawozdania.

            Zadania zawarte  w powyżej przytoczonych unormowaniach prawnych wynikające  z art. 75 - Prawo wodne tj.:

•·         ust. 1 - programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie określonym  w art. 74 ust 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie melioracji wodnych podstawowych a także wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 4, należy do marszałka województwa,

•·         ust. 2 -  zadania o których mowa w ust. 1,  marszałek  województwa  realizuje jako zadania  z zakresu  administracji rządowej.

 

•1.     Kwota otrzymanej dotacji w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210 .

Zgodnie z  Ustawą  Budżetową  w br. przewidziano  kwotę 8.394.000,00 zł.  na  utrzymanie  i konserwacje  urządzeń melioracji wodnych .

            Powyższa kwota została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/280/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2009 r. jako wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, realizowanych przez samorząd województwa.

            Uchwałą Nr 114/2022/09 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa podlaskiego na 2009 r. został  zatwierdzony plan  finansowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych  na kwotę  8.394.000,00 zł. 

            Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2009 r. w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.02.2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Podlaskiego na 2009 r. oraz art. 128 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zmniejszyła wydatki na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych do kwoty 4.229.000,00 zł.

            Powyższe zmiany w budżecie przyjęto uchwałą Nr 185/2806/09 z dnia 15.09.2009 r.

            Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.09.2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. zwiększono wydatki budżetowe na 2009 r. z dz. 010 -Rolnictwo łowiectwo, rozdz. 01008 § 2210 o kwotę 50.000 zł.

            Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 186/2824/09 z dnia 22.09.2009 r. dokonał zmian w budżecie Województwa na 2009 r.

            Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. zwiększono wydatki budżetowe na 2009 r. z dz. 010 -Rolnictwo łowiectwo, rozdz. 01008 § 2210 o kwotę 11.000 zł.

            Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 190/2912/09 z dnia 20.10.2009 r. dokonał zmian w budżecie Województwa na 2009 r.

            Plan rzeczowo-finansowy uaktualniono zgodnie z potrzebami terenowymi, które wynikły podczas konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz panującymi tegorocznymi warunkami atmosferycznymi.

            Plan dotacji po zmianach na 2009 r. wynosi 4.290.000,00 zł.

            Na dzień 31 października 2009 r. przekazano dotację w wysokości 3.642.335,08 zł

 

 

 

Przekazanie środków  do Urzędu

Marszałkowskiego / data/

Kwota

Przekazanie  z Urzędu Marszałkowskiego do WZMiUW / data/

1

2009.01.14

125.227,00

2009.01.16

2

2009.01.28

33.469,00

2009.01.29

3

2009.02.05

49.467,00

2009.02.25

4

2009.02.23

72.968,00

2009.02.24

5

2009.02.26

85.694,00

2009.02.27

6

2009.03.12

30.013,00

2009.03.12

7

2009.03.25

83.540,00

2009.03.25

8

2009.04.16

61.486,00

2009.04.17

9

2009.04.22

198.817,00

2009.04.24

10

2009.05.05

97.720,00

2009.05.06

11

2009.05.08

300.000,00

2009.05.11

12

2009.05.22

32.895,00

2009.05.25

13

2009.05.28

93.420,63

2009.06.01

14

2009.05.29

276.332,03

2009.06.01

15

2009.06.09

50.740,00

2009.06.15

16

2009.06.29

208.467,00

2009.06.29

17

2009.07.15

100.696,00

2009.07.17

18

2009.07.17

76.000,00

2009.07.21

19

2009.07.28

220.839,00

2009.07.30

20

2009.07.31

127.926,00

2009.08.03

21

2009.08.10

138.219,00

2009.08.12

22

2009.08.14

113.972,00

2009.08.18

23

2009.08.24

176.392,00

2009.08.25

24

2009.09.10

10.153,00

2009.09.10

25

2009.09.21

145.835,00

2009.09.22

26

2009.09.30

150.150,30

2009.10.02

27

2009.10.05

9.000,00

2009.10.08

28

2009.10.15

140.982,12

2009.10.15

29

2009.10.22

63.065,00

2009.10.22

30

2009.10.29

368.850,00

2009.10.29

 

Razem

3.642.335,08

 

         

•2.     Wydatkowanie środków finansowych  z budżetu państwa  na konserwacje urządzeń  melioracyjnych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210,  w okresie od 1 stycznia do 31 października 2009 roku.

         Informacja  przygotowana przez Dyrektora Pana Roberta Żylińskiego  z   utrzymania   urządzeń  melioracji    podstawowych  na   terenie województwa  podlaskiego  na  dzień 31 października    2009 roku.

         Na  utrzymanie  urządzeń  melioracji  wodnych  podstawowych  przewidziano w 2009 roku (plan po zmianach)  4 290 000  zł.  

W aktualnym planie przewidziano wykonanie robót na kwotę 4 383 053 zł

w tym:  -  środki budżetu  Wojewody Podlaskiego   -  4 290 000 zł,

                   -     środki z partycypacji                -           83 053 zł,

                   -     środki Marszałka (pozostałe wody)  -  10 000 zł.   

Na dzień  31 października   2009 roku   wykonanie  wynosi   3 567 899,17 zł.

        w tym:    - budżet Wojewody Podlaskiego    -     3 544 485, 25   zł,

           - partycypacja                  -          13 518,00   zł,

           - środki Marszałka           -            9 895,92   zł.

             Prowadzone w okresie  dziesięciu miesięcy 2009 roku  prace to eksploatacja stacji pomp, budowli piętrzących, upustowych, urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi, konserwacja bieżąca i gruntowna cieków uregulowanych i kanałów oraz cieków  nieuregulowanych w tym konserwacja bieżąca wykonywana kosiarka pływającą. W miesiącu wrześniu wykonywano również konserwację bieżącą zakupioną kosiarką pływając na rzekach Biała i Jegrznia. Prace kosiarką były  kontynuowane  w miesiącu październiku na rzece Jegrznia i Ełk.                     

na rzekach uregulowanych prowadzono eksploatację:

        -  6  jazów narwiańskich tj. Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino, Rzędziany oraz jazów na Kanale Kuwaskim i rzece Jegrznia,

na rzekach nieuregulowanych prowadzono:

        -  eksploatację  3 szt. budowli piętrzących na rzece Nurzec, 1 budowli na rzece Jegrznia i  2 budowli na rzece Szczeberka

ponadto prowadzono eksploatację:

        -  14 szt. stacji pomp odwadniających poldery w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka

        -   budowli upustowej i elektrowni na zbiorniku Siemianówka

W poniesionych wydatkach znalazły się również należne podatki.

        Otrzymane środki na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 31 października  2009 r. wyniosły  3 665 749, 00

w tym:  z  budżetu  Wojewody Podlaskiego   -     3 642 335, 08 zł,

           - partycypacja                  -          13 518,00   zł,

                       - środki Marszałka          -            9 895,92   zł.

        Z otrzymanych środków opłacono rachunki o łącznej wartości  3 554 381, 17 zł ,

w tym: z budżetu Wojewody Podlaskiego 3 544,485, 25 zł, środki Marszałka 9 895, 92 zł, na koncie  pozostały środki finansowe budżetu  Wojewody Podlaskiego w kwocie 97 894, 83 zł.

        Na koniec miesiąca wystąpiły zobowiązania w kwocie 53 439, 68 zł.

        Powstała oszczędność zapotrzebowanych  środków finansowych wynikła z faktu, że część robót  została odebrana w miesiącu listopadzie  2009 roku.

•3.     Wykonanie rzeczowo - finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 października 2009 r. w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 -Melioracje wodne § 2210 w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w stosunku do planu na 2009 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania.

 

Lp

W y s z c z e g ó l n i e n i e

 

PLAN

WYKONANIE

Ilość jedn.

Ilość

jedn.

%

%

1.

 

 

 Cieki uregulowane i kanały

km

742,51

2 315 215

673,24

90,67

1 969 336

85,06

w tym:   budżet Wojewody Podlaskiego

km

699,77

2 222 162

668,13

    95,5

1 945 922

87,57

               partycypacja

km

41,79

83 053

4,16

9,95

13 518

16,28

               pozostałe wody( Marszałek)

km

0,95

10 000

0,95

100

9 896

99,13

2.

Cieki nieuregulowane

km

11,65

137 199

1,25

10,7

59 704

43,5

         w tym eksploatacja

szt.

6

40 527

6

100

38 997

96,22

  3.

  Wały przeciwpowodziowe i groble

km

24,14

331 746

18,61

77,09

296 809

89,5

  4.

  Stacje pomp

szt.

14

1 047 121

14

100

861 747

82,3

5.

Zbiornik Siemianówka   - Czasza

szt.

1

53 480

1

100

47 162

88,19

6.

Zbiornik Siemianówka   - MEW

szt.

1

95 700

1

100

52 034

54,37

7.

Dokumentacje, instrukcje

 

x

401 179

x

x

279 694

69,71

8.

Przepracowanie ewidencji,

 

 

1 413

 

 

1 413

100

  x

  Ogółem:

x

 

4 383 053

x

x

3 567 899

81,40

 

  w tym:   budżet Wojewody Podlaskiego

 

 

4 290 000

x

x

3 544 485

82,62

 

                 partycypacja

 

 

83 053

 

 

13 518

16,28

 

                 pozostałe wody( Marszałek)

 

 

10 000

x

x

9 896

99,13

           

           W celu ustalenia kosztów realizacji poszczególnych zadań konserwacyjnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku sporządził  protokół  danych  wyjściowych do kosztorysowania, realizacji czynności i robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód na terenie województwa podlaskiego na 2009 rok dla Gospodarstwa Pomocniczego Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych (zwanego GPEUM).

            Za podstawę w ustaleniu kosztów realizacji robót przyjęto koszty utrzymania GPEUM w roku 2008 oraz propozycję utrzymania obowiązującej w 2008 r. stawki roboczogodziny pracownika robót konserwacyjnych, wskaźnika kosztów zakupu materiałów. Ceny materiałów były wstawione do kosztorysów zgodnie z kosztem zakupu na podstawie wystawionych faktur. Dokonano istotnej zmiany wskaźnika kosztów pośrednich, zaproponowane progi 60 % (R+S) i 68 % R+S). Ceny motogodziny pracy sprzętu pozostawiono na poziomie 2008 r. Przy czym w czasie trwania negocjacji zmieniano kilkakrotnie propozycje kształtowania kosztów. Ustalenia dotyczące zasad ustalania kosztów opracował zespół z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Białymstoku, który ustalał je w trybie negocjacji.

            Ustalono i zastosowano następujące elementy cenotwórcze:

•·                     stawka roboczogodziny dla robót konserwacyjnych - 6,70 zł;

•·                     wskaźniki kosztów pośrednich na 2009 r.- 62 %  oraz 40 % dla robót kontynuowanych z 2008 r. polecanych do wykonania w grudniu 2008 r. (przyjęto średni wskaźnik narzutu kosztów).

      Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o. o. podaje dla robót inżynieryjnych wskaźnik narzutów kosztów pośrednich:- min. 40 %;-maks. 80 %; - średnia 65,4% (III kwart. 2009 r.);

•·                     wskaźnik kosztów zakupu materiałów 10 % od ceny zakupu. Wskaźniki normatywne OWE-OBP Sp. z o. o.; - min. 0 %; -maks. 20 % i średnia 9% (III kwart. 2009 r.);

•·                     zalecono stosować ceny kosztów przed wykonawczych przyjmowane na rynku lokalnym lub zawarte w załączniku nr 2 protokółu ustaleń lub obowiązujące w "SEKOCENBUD" w danym kwartale;

•·                     ceny najmu sprzętu również według stawek ustalonych w załączniku nr 1;

•·                     zalecono również stosować katalog Nr 10 KNNR, KNR 15-01 lub inne normatywne dane do regulacji cieków, oraz budowli i urządzeń wodnych;

•·                     do przedmiaru ustaleń cen sprzętu zalecono wybór najkorzystniejszej oferty w drodze postępowania przetargowego;

•·                     rozliczenia wykonania robót dokonywano wg stawek cen powyżej ustalonych, nie wyższych od przyjętych.

 

Na zadane pytanie odnośnie znacznego wzrostu kosztów pośrednich, które w 2008 r. wyniosły 40 %, natomiast w 2009 r. wzrosły znacząco do 62 %. p.o. Kierownika Wydziału Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracyjnych Pan Bogdan Wacław Kryński udzielił następującej odpowiedzi:

 

             W 2008 roku  planowano powierzenie do wykonania przez Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych  robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych na około  2 850 tys. zł. Gospodarstwo Pomocnicze przedłożyło kalkulację  kosztów utrzymania służby technicznej związanej z eksploatacją i konserwacją urządzeń, jak również pozostałych  kosztów związanych z konserwacją w 2008 roku. Koszty te wyszacowano na 962 tys. zł. Jednocześnie gospodarstwo zaproponowało koszty pośrednie na 2008 roku w wysokości 44%. Po wnikliwej analizie ustalono koszty pośrednie dla robot konserwacyjnych na 2008 rok w wysokości 40 %.

W miesiącu październiku 2008 roku otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informację, że wielkość środków na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2009 roku wyniesie 8 394 tys. zł.

W oparciu o powyższą informacje poinformowano Gospodarstwo Pomocnicze o planowanej wartości robót do powierzenia w 2009 roku,  którą określono na 7 500 tys. zł.

W miesiącu lutym 2009 roku Gospodarstwo przedstawiło koszty wynikowe roku 2008 oraz planowane koszty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych wykonywane prze Gospodarstwo w 2009 roku.

Planowane koszty Gospodarstwa określono na 2 187 tys. zł, co przy planowanej wartości robót do wykonania przez Gospodarstwo dawało wskaźnik kosztów pośrednich ca 41 %.

W miesiącu lutym otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informacje o czasowym  ograniczeniu wydatków na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2009 roku do kwoty 4 229 tys. zł.

Przy takiej wielkości środków finansowych  możliwe były do powierzenia Gospodarstwu prace na kwotę około 4 000 tys. zł. Gospodarstwo przedłożyło kalkulację oszczędnościową kosztów z której wynikały koszty pośrednie  w wysokości 68 %.

 W zaistniałej sytuacji wskazano na konieczność oszczędnego gospodarowania środkami i ustalono na 2009 rok koszty pośrednie w wysokości 62 %.

 

Dokonano  oględzin w terenie w dniu  26 listopada 2009 roku  wykonania prac konserwacyjnych rzeki Łosośna w km: 4 + 514 ÷ 4 + 550, powiat sokólski, gm  Kuźnica.

 

      Oględzin  dokonał: Stefan Sołomianko - starszy inspektor wojewódzki -  Podlaski Urząd Wojewódzki - nr leg. służb. 80/09;.

      W obecności:

•·         Bogdana Kryńskiego - Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji Zamówień Publicznych i Uzgodnień Dokumentacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

•·         Mirosława Poźniaka - Zastępcy Kierownika Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Przedmiotem oględzin była rzeka Łosośna w km: 4 + 514 ÷ 4 + 550, powiat sokólski, gm. Kuźnica, na którym to odcinku wykonał prace konserwacyjne  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, za dodatkowo otrzymaną kwotę 11.000 zł z budżetu Wojewody Podlaskiego w związku z rozmywaniem skarpy rzeki na wysokości  posesji Pani Jadwigi Codogni zam. Kowale 69

       Protokół  z oględzin stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

 

       Pan Robert Paweł Żyliński  Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku został poinformowany o:

  1. Prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokółu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
  2. Prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od  dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

  Zastrzeżenia o których mowa w pkt.1 powinny być zgłoszone  na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu  kontroli.

 

         Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Panu Robertowi Piotrowi Żylińskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- pozycja 7.

 

 

 

Białystok, 2009.12.07

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

DYREKTOR WZMiUW

Robert Żyliński

p.o. Główny Księgowy

Iwona Simakowicz

podpis kontrolowanego

 

Elżbieta Marjańska

st. insp. woj.  PUW    

Stefan Sołomianko

st. insp. woj.  PUW    

podpis kontrolujących

 

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Białystok  2009.12.07   DYREKTOR WZMiUW

                                           Robert Żyliński   

 (miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 12:02:59
Data publikacji:  2010-12-08 12:02:59
Data modyfikacji:  2010-12-08 12:06:38 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl