Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25529324   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne - konserwacja urządzeń melioracyjnych
Autorzy: Elżbieta Marjańska, Stefan Sołomianko,
 

Białystok, 2009.12.29

 

 

WG.VI.EM.0932-8/09  

 

 

Pan

Robert Paweł Żyliński

Dyrektor

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych

w Białymstoku

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

 

            Na podstawie  art. 28 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) Wydział Geodezji i Rolnictwa  przeprowadził w podległym Panu Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kontrolę problemową w zakresie sprawdzenia wydatkowania środków finansowych z budżetu  Wojewody Podlaskiego  na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku od 1 stycznia do 31 października 2009 roku  zapisanych w dziale - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210.  

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym przez Pana w dniu  7 grudnia 2009 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

             W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że udzielona dotacja z budżetu państwa była wykorzystana  w wysokości  zgodnej ze stopniem wykonania zadań przewidzianych do sfinansowania i odpowiednio udokumentowana.

              Nie stwierdzono uchybień w zakresie wydatkowania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem.

           Ustalono, że:

•·         przekazywanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w okresie od 1 stycznia  do 31 października 2009 roku w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210 odbywało się sukcesywnie i trwało przeciętnie od 1-6 dni,

•·         wydatkowanie środków finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2009 roku w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne § 2210  na poszczególne zadania przebiegało prawidłowo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego planem po zmianach. Sfinansowano prace dotyczące eksploatacji stacji pomp, budowli piętrzących, upustowych, urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, utrzymanie zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi, konserwację bieżącą i gruntowną cieków uregulowanych i kanałów oraz cieków nieuregulowanych,

•·         wskaźniki narzutu kosztów pośrednich  realizacji poszczególnych prac konserwacyjnych przez Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych  w 2009 roku mieszczą się w granicach ustalonych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o. o. i wynoszą: stawka roboczogodziny dla robót konserwacyjnych wynosi 6,70 zł, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich  62 % (w 2008r. 40 %),  wskaźnik kosztów zakupu materiałów 10 % od ceny zakupu.

•·         roboty budowlane dotyczące prac konserwacyjnych rzeki Łosośna w związku z rozmywaniem skarpy rzeki na wysokości posesji P. Jadwigi Codogni  zam. Kowale 69 zostały wykonane bez usterek, zgodnie z wymogami technicznymi.

Jednocześnie informuję, że nie znajduje uzasadnienia wykazany w trakcie kontroli wzrost wskaźnika narzutu kosztów pośrednich z 40% w 2008 roku do 62 % w 2009 roku.  

W związku z tym, że nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

 

 

Projekt wystąpienia sporządził:                                        

Elżbieta Marjańska                                                                     

st. insp. woj.                                                               

Stefan Sołomianko

st. insp. woj.

2009.12.29

 (data i podpis kontrolującego)

 

Akceptuję:

Marian Brożyna

Dyrektor Wydziału Geodezji i Rolnictwa

2009.12.29

(data i podpis dyrektora wydziału


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 12:06:56
Data publikacji:  2010-12-08 12:06:56
Data modyfikacji:  2010-12-08 12:16:08 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl