Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25532288   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej
Autorzy: Joanna Żukowska, Marek Kiryluk,

Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

Kontrolę w dniu 5 sierpnia 2011 r. przeprowadzili:
1. Joanna Żukowska - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierująca zespołem inspektorów,
2. Marek Kiryluk - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1/2011 z dnia 02.08.2011 r., znak Nr PS-I.431.9.2.JŻ, wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku. Niniejszą kontrolę wpisano do książki kontroli kontrolowanej jednostki pod pozycją  nr 2/2011.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość realizacji zadań gminy wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" :

- od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli w zakresie realizacji Programu,

- od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. w zakresie sprawozdawczości.

Tematyką kontroli objęto następujące zagadnienia:
I. Organizacja Programu oraz baza żywieniowa.
II. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
III. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Protokół podpisano w dniu 19.08.2011r.

Pełna treść protokołu <patrz plik do pobrania poniżej.


Publikator: Joanna Katarzyna Hołubowicz Data utworzenia:  2011-08-19 14:20:39
Data publikacji:  2011-08-30 14:20:39
Data modyfikacji:  2011-08-30 14:21:41 


Załączniki do informacji:
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Bargłowie Kościelnym.pdf [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl