Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25384847   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek spełniał wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym a szkolenie osób przebiegało w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia.

W kontrolowanej działalności wystąpiły uchybienia polegające na prowadzeniu jednego dziennika zajęć dla dwóch kursów okresowych. Jest to niezgodne z przepisem § 14. ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314), który stanowi, iż dziennik zajęć teoretycznych prowadzi się oddzielnie dla każdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego.

Wystąpiły uchybienia polegające na braku dowodu, że świadectwa kwalifikacji zawodowej zostały wydane osobom, które ukończyły szkolenie okresowe.

Ponadto stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce nie pozostawia się żadnego odwzorowania wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej. Jakkolwiek przepisy prawa nie nakładają obowiązku pozostawiania kopii lub innych odwzorowań wydanych dokumentów, to jednak zaobserwowano, że ustalony tryb działania nie pozwala na sprawdzenie prawidłowości wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej.
 

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego znajduje się w pliku do pobrania poniżej

Publikator: Marcin Breczko Data utworzenia:  2011-05-27 00:00:00
Data publikacji:  2011-08-31 09:29:48
Data modyfikacji:  2011-08-31 09:38:04 


Załączniki do informacji:
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.pdf [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl