Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329312   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Placówki Wsparcia Dziennego KTSD HOSPICJUM w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

P r o t o k ó ł

z kontroli Placówki Wsparcia Dziennego Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom HOSPICJUM w Augustowie Regon - 001296280-00032

przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku :

1.   Małgorzatę Osipowicz - starszego inspektora

2.   Krystynę Pasiuk - starszego inspektora

Kontrolę doraźną przeprowadzono w dniu 19 sierpnia 2004 roku na podstawie upoważnienia Nr 235 z dnia 17 sierpnia 2004 roku, które w imieniu Wojewody wydał Z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pani Krystyna Golubiewska.

Kontrolą za rok 2003 do miesiąca poprzedzającego termin kontroli objęto:

1.      Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze , zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepisy wynikające z :

-         ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

-         rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.08.2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz. U. Nr 80, poz. 900 ),

-         rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.08.2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 74, poz. 862).

Wyjaśnień w toku kontroli udzielała

Laura Gąsiewska - koordynator

Ustalenia kontroli

Placówka istnieje od 1989r. Organem prowadzącym jest Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom z siedzibą w Suwałkach. Świetlica znajduje się w mieście Augustowie przy ulicy 29 listopada 12. Osobą koordynującą działalność placówki jest Pani Laura Gąsiewska.

Placówka posiada regulamin, który w sposób bardzo ogólny określa zakres sprawowanej opieki. Ponadto w regulaminie nie są wymienione akty prawne, które regulują działalność Hospicjum.

Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom HOSPICJUM w Augustowie prowadzi działalność charytatywną, wychowawczą wśród dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych i dysfunkcyjnych.

Celem działalności Hospicjum jest:

1.      Prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

2.      Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej.

3.      Popieranie działań i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym zakresie działania.

4.      Propagowanie w społeczeństwie idei trwałej i zdrowej moralnie rodziny.

5.      Wychowanie w duchu patriotycznym i religijnym.

6.      Organizowanie zajęć dzieciom w wieku 3 - 17 lat - zapewnienie opieki i organizowanie zajęć pozaszkolnych, zapewnienie wypoczynku i rekreacji w godzinach popołudniowych.

W Hospicjum przebywają dzieci pochodzące z miasta Augustowa, w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (rodziny bezrobotne, wielodzietne, niepełne). Wychowankowie przejawiają różnego rodzaju zachowania demoralizujące (wagary, agresja, problemy wychowawcze).

Placówka zajmuje pomieszczenia znajdujące się w dobudówce do bloku spółdzielczego. Są one dzierżawione od Towarzystwa Budownictwa Społecznego na podstawie umowy, która została zawarta na czas nieokreślony. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi ok. 90m2 i jest to kuchnia, pomieszczenie do spożywania posiłków, bawialnia, świetlica, pomieszczenie administracyjne.

Kuchnia jest przestronnym pomieszczeniem o powierzchni około 25m2. Wyposażona jest w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego, meble kuchenne, lodówkę, kuchenkę gazową itp. Całość wyłożona jest glazurą i terakotą. Z kuchnią połączone jest pomieszczenie gospodarcze.

Pomieszczenie świetlicowe posiada powierzchnię ok. 30m2. Wyposażone jest w podręczny regał z księgozbiorem, telewizor, około 10 stołów z krzesłami, szafę oraz kanapę. W świetlicy dzieci odrabiają lekcje ponadto służy ona jako sala telewizyjna i bawialnia.

Dwa mniejsze pomieszczenia posiadają łącznie powierzchnię ok. 30m2. Przeznaczone są na jadalnię oraz bawialnię. Wyposażone są w małe stoliki i krzesełka, regał z zabawkami, kanapę. Na podłodze leży dywanik. Podłoga wyłożona jest terakotą.

Do dyspozycji dzieci jest łazienka, w której znajdują się dwie toalety oraz trzy umywalki. Każde dziecko posiada własny ręcznik. Łazienka wyłożona jest glazurą i terakotą.

Personel korzysta z pomieszczenia kancelaryjnego wyposażonego w biurko i komputer. Wszystkie pomieszczenia są schludne i zadbane.

Hospicjum na swoją działalność pozyskuje środki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, z przeprowadzania akcji charytatywnych oraz z funduszów przeciwalkoholowych. Ponadto placówka wspomagana jest przez sponsorów oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, którzy wielokrotnie angażowani są do pomocy. W zamian za udzieloną pomoc rodziny są wspomagane suchym prowiantem.

Placówka działa przez sześć dni w tygodniu oprócz niedziel i świąt w godzinach:

Okres wakacyjny - 7.00 - 15.00,

Okres roku szkolnego - 7.00 - 18.00.

Rozkład dnia pracy placówki  w okresie roku szkolnego przedstawia się następująco:

Godz. 7.00 - 7.30 - śniadanie,

7.30 - 11.00 - gry i zabawy,

11.00 - II śniadanie,

11.30 - 15. 00 - zajęcia rekreacyjne na powietrzu,

15.00 - obiad,

15.30 - 17.30 odrabianie lekcji,

17.30. - kolacja.

Do placówki przyjmowane są dzieci z pobliskiego osiedla w szczególności z rodzin dotkniętych patologią. Dzieci przychodzą same lub  przyprowadzane są przez rodziców. W każdym przypadku rodzice na pobyt dziecka w placówce muszą wyrazić zgodę.

W toku kontroli ustalono, że placówka opieką może objąć 90 dzieci w wieku od 3 do 19 lat. W okresie wakacji na zajęcia uczęszcza regularnie 71 dzieci, w roku szkolnym - 93. Dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe: oddział przedszkolny: 3-6 lat i dzieci starsze: 7-19 lat.

W dniu kontroli w Hospicjum przebywało 50 wychowanków.

W Hospicjum charytatywnie pracuje koordynator oraz dwóch stażystów-opiekunów zatrudnionych i oddelegowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. W roku szkolnym praca ich wspierana jest przez wolontariuszy - uczniów szkół średnich, którzy systematycznie przychodzą do świetlicy.

Placówka wsparcia dziennego prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

-         pomoc w kryzysach rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,

-         pomoc w nauce,

-         dożywianie,

-         organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacje zabaw i zajęć sportowych.

W Hospicjum dzieci mają możliwość odrobienia lekcji i wówczas dzielone są na grupy. Pomocy w nauce udzielają wolontariusze. Dzieci mają możliwość skorzystania z pomocy naukowych znajdujących się w placówce (podręczniki, lektury szkolne).

            W ramach rozwoju zainteresowań organizowane są zajęcia plastyczne. Wykorzystywane są przy tym farby, kredki, mazaki, plastelina i wycinanki. Prace dzieci prezentowane są na tablicach ściennych oraz na konkursach.

Placówka organizuje dzieciom zajęcia sportowe tj. gra w piłkę nożną, siatkową. W okresie letnim dzieci korzystają z pobliskiego boiska. Na wyposażeniu świetlicy są: piłka koszykowa, siatkowa, klocki, gry planszowe tj. szachy, warcaby, domino.

Placówka organizuje imprezy okolicznościowe takie jak Święcone Jajko, Opłatek, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci. Na uroczystości świąteczne zapraszane są władze miejskie oraz sponsorzy.

W Hospicjum dzieci uczone są samorządności, podejmowania decyzji, odpowiedzialności. W placówce działa samorząd, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz skarbnik, wybrani w demokratycznych wyborach. Dzieci uchwaliły wewnętrzny regulamin, określający obowiązki wychowanków oraz kary i wyróżnienia. Samorząd pod koniec każdego miesiąca na zebraniu wszystkich wychowanków, przedstawia opinie w sprawach dotyczących dzieci takich jak: zachowanie, sprzątanie udział w modlitwie, a następnie określa kary i nagrody. Przewidziane kary nie są surowe, a kryteria ich stosowania są zrozumiałe.

Regulamin jest wywieszony na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces opiekuńczo-wychowawczy

Placówka współpracuje z szeregiem instytucji, które ustawowo działają na rzecz dziecka i rodziny. Są to w szczególności:

-         Urząd Miasta w Augustowie,

-         Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         Starostwo Powiatowe,

-         Szkoły, do których uczęszczają wychowankowie,

-         Kuratorzy sądowi,

-         Sąd,

-         Sponsorzy: Augustowianka, Balt Jacht,

-         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,

-         Proboszczowie z poszczególnych parafii,

-         Policja.

Należy podkreślić, że przy pomocy sponsorów dzieci są wyposażane w podstawowe przybory piśmienne długopisy, kredki, mazaki. Z tych źródeł pochodzi żywność, która rozdawana jest rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy. Dzieciom organizowane są paczki świąteczne.

Dokumentacja dotycząca dziecka i rodziny

            Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że nie są dokumentowane działania dotyczące dziecka i rodziny. Stwierdzono brak wywiadów środowiskowych, kart pobytu dzieci oraz indywidualnych planów pracy z dzieckiem i jego rodziną.

 Praca z rodzinami

Praca z rodzinami dzieci uczęszczającymi do świetlicy jest prowadzona przez Panią Gąsiewską. W rodzinie każdego podopiecznego, który pojawia się w placówce, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w celu zapoznania się z jego sytuacją rodzinną, socjalno-bytową. Kolejne wizyty w domach odbywają się w przypadku pojawiających się potrzeb.

Placówka udziela pomocy rodzinom w następujących formach:

-         dożywianie dzieci,

-         pomoc żywieniowa (produkty np. chleb, mąka, cukier),

-         wyposażenie dzieci w niezbędne przybory szkolne ( długopisy, kredki mazaki),

-         rozmowy wspierające rodziców (np. próby skierowania na leczenie odwykowe).

Kontrola Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom HOSPICJUM w Augustowie została dokonana w oparciu o analizę dokumentów dotyczących placówki, wizji lokalnej oraz wyjaśnień pracownika.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje koordynator placówki.

W przypadku gdy koordynator nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia.

Koordynator Katolickiego Towarzystwa

Służby Dzieciom HOSPICJUM

w Augustowie 

28.08.04r.

Laura Gąsiewska                                                                    Podpisy kontrolujących:

                                                                                              1. M.Osipowicz

                                                                                               2. K.Pasiuk


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-09 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-09 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-09 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl