Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385063   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w zakresie dot. zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia, było realizowane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

Stwierdzono uchybienia w zakresie pojazdów wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Kontrolowany podmiot nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez następujące pojazdy, wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w ramach bloku kategorii C1, C1+E, C, C+E: ciągniki samochodowe marki Volvo o nr identyfikacyjnych (VIN): YV2AS02A08B517681, i YV2AS02A28B514829 (nr rej. odpowiednio WGM AG71 i WGM 90VL) oraz naczepy ciężarowe: marki Krone o nr identyfikacyjnym (VIN): WKESD000000405397 (nr rej. BSU 02FJ) i marki Koegel o nr identyfikacyjnym (VIN): WK0S0002400087895 (nr rej. BSU 07FJ), wymogu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53 poz. 314). Wymóg ten dotyczy spełnienia warunków technicznych określonych dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz w § 70 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). W związku z powyższym nie można jednoznacznie stwierdzić, iż ww. pojazdy spełniają wymóg określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Nadmienia się, iż kontrolowany podmiot dysponuje pojazdami które - zgodnie z przedstawiona dokumentacją - spełniają wymogi o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i mogą być wykorzystywane podczas szkolenia praktycznego w ramach bloku kategorii C1, C1+E, C, C+E. Dotyczy to samochodu ciężarowego marki MAN o nr identyfikacyjnym (VIN): WMAN14ZZ09Y231039 (nr rej. NEL 2190A) i przyczepy ciężarowej marki Konar o nr identyfikacyjnym (VIN): SW9S227D252AK1028 (nr rej. BS 81348)

 

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego znajduje się w pliku do pobrania poniżej


Publikator: Marcin Breczko Data utworzenia:  2011-12-08 00:00:00
Data publikacji:  2011-12-27 07:45:55
Data modyfikacji:  2011-12-27 07:54:13 


Załączniki do informacji:
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl