Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148484   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym są eksploatowane na podstawie decyzji zezwalających na ich eksploatację, wydanych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydał decyzje na poszczególne urządzenia, zezwalające na ich eksploatację, w których ustalił formę dozoru technicznego.
Zgodnie z planem legalizacji na 2011 rok, zatwierdzonym przez Dyrektora Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przeprowadzane są czynności obejmujące sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że urządzenia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1493 ze zm.), a tym samym dopuszczone są do użycia zgodnie z przepisami legalizacyjnymi.
Skontrolowane pojazdy mechaniczne posiadają aktualne okresowe badania techniczne zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z póź. zm.) oraz aktualne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 ze zm.).
Stan techniczny urządzeń objętych kontrolą określony został w zał. nr 1 do niniejszego protokołu, biorąc pod uwagę stopień wyeksploatowania, sprawność techniczną oraz ogólny stan estetyczny.
W toku kontroli, wykazano brak przeprowadzonych przeglądów okresowych urządzeń opisanych w protokole kontroli wspomnianym na wstępie przedmiotowego wystąpienia, które zalecane są przez producentów lub dostawców urządzenia lub wymaganych odrębnymi przepisami (dotyczy dwóch sztuk agregatów prądotwórczych). Przeglądy okresowe powtarzane cyklicznie, których integralną częścią jest konserwacja, często połączone z naprawami urządzenia lub wymianą materiałów zużywalnych pozwalają na zapewnienie stałej kontroli nad ich stanem technicznym. Zaniechanie regularnego dokonywania przeglądów okresowych może spowodować szybkie pogorszenie stanu technicznego, obniżenie poziomu jego bezpieczeństwa a w dalszej perspektywie znacznie wyższe wydatki na likwidację usterek, jakie mogą zostać spowodowane zaniedbaniami.

 

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego znajduje się w pliku do pobrania poniżej


Publikator: Marcin Breczko Data utworzenia:  01.09.2011 00:00:00
Data publikacji:  18.01.2012 07:32:45
Data modyfikacji:  18.01.2012 07:41:20 


Załączniki do informacji:
Wystąpienie pokontrolne - Kuźnica.pdf [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl