Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148347   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

W toku kontroli ustalono, iż w Sekcji Obsługi Przejść Granicznych w Białowieży, w zakresie objętym kontrolą, nie ma urządzeń wymagających legalizacji lub podlegających Dozorowi Technicznemu.
Skontrolowany pojazd mechaniczny posiada aktualne okresowe badania techniczne zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z póź. zm.) oraz aktualne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 ze zm.).
Urządzenia, które obejmował zakres kontroli, posiadają aktualne przeglądy które zalecane są przez producentów lub dostawców urządzenia lub wymagane są odrębnymi przepisami.
Stan techniczny urządzeń objętych kontrolą, biorąc pod uwagę stopień wyeksploatowania, sprawność techniczną oraz ogólny stan estetyczny ocenia się jako dobry.

 

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego znajduje się w pliku do pobrania poniżej


Publikator: Marcin Breczko Data utworzenia:  31.10.2011 00:00:00
Data publikacji:  18.01.2012 08:50:04
Data modyfikacji:  18.01.2012 08:54:48 


Załączniki do informacji:
Wystąpienie pokontrolne - Białowieża.pdf [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl