Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351368   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Dorota Jarmoc,
Białystok, dnia lipca 2001 r

Białystok, dnia 5 października 2004 r.

RR.VIII.0932-2/3/04

Pan Aleksander Czuper

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego

w Suwałkach

W ramach realizowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zadań kontrolnych dokonano kontroli problemowej w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Z ustaleń kontroli wynika, że proces przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z reguły przebiega prawidłowo. Jednak po raz kolejny stwierdzono występowanie nieprawidłowości polegających na:

    1. nie odnotowywaniu przez egzaminatorów numeru wylosowanego zestawu zadań w liście osób zakwalifikowanych na egzamin,

    2. występowaniu znacznych różnic wskaźnika zdawalności w zakresie egzaminu praktycznego u poszczególnych egzaminatorów.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu zapobieżenie występowania w przyszłości wymienionych wyżej nieprawidłowości. Zwłaszcza należy:

      1. Ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów zawartych w „Instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych” w zakresie odnotowywania przez egzaminatorów numeru wylosowanego zestawu zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego na placu manewrowym.

      2. Przeanalizować przyczyny występowania znacznych rozbieżności we wskaźniku zdawalności egzaminu praktycznego u poszczególnych egzaminatorów i dążyć do wyeliminowania ich występowania w przyszłości.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń proszę poinformować tut. Urząd w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Do wiadomości:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Podpisał:

WICEWOJEWODA

/-/

Jerzy Półjanowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-10-05 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-05 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-05 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl