Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26642268   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w  administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 83 ust. 2, art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206), w dniach 28 - 29 marca 2012 r. pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
1) Dorota Jarmoc, starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 2/2012 znak: WI-IV.431.2.2012.MB z dnia 27 marca 2012 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury,
2) Marcin Breczko, starszy inspektor - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2012 znak: WI-IV.431.2.2012.MB z dnia 27 marca 2012 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury  
- przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 15-569 Białystok

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.


Pełna treść wystąpienia pokontrolnego znajduje sięw pliku do pobrania poniżej


Publikator: Marcin Breczko Data utworzenia:  25.05.2012 15:15:56
Data publikacji:  25.05.2012 15:15:56
Data modyfikacji:  25.05.2012 15:16:23 


Załączniki do informacji:
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl