Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328773   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Grajewie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Marek Liberadzki,
Białystok

Białystok  4 października 2004 r.

PS.VIII.0933/10/04

 

 

 

Pan

Jarosław Augustowski

Starosta Grajewski

 

 

            Na podstawie art. 7³ ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 371 z późn. zm.) pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w dniu 30 czerwca 2004r. skontrolował Starostwo Powiatowe w Grajewie.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

Realizacji przez Starostwo zadań powiatu w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie powiatu, obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski.

            Ustalenia kontroli wykazały, że regulamin organizacyjny Starostwa określa, iż zadania z zakresu administracji rządowej, jeśli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu, dla poszczególnych Wydziałów zawarte zostaną w szczegółowych zakresach działania Wydziałów Starostwa. I tak, w szczegółowych zakresach działania Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego i Spraw Obywatelskich znalazły się zadania określone w art. 7³ ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zadania te wpisano także do zakresu zadań pracownika Wydziału. Brak jest jednak dokumentacji potwierdzającej realizację zadań określonych w art. 7³ ust. 1 pkt 3 i 4 cytowanej ustawy.

            Zadanie określone w art. 7³ ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy zapisano w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, a także w zakresie zadań jednego z pracowników. PCPR prowadzi też dokumentację prowadzonych w tym zakresie zadań.

            Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania  uchybień  i  zapobieżeniu  ich  powstawania  w  przyszłości,  a  mianowicie: w oparciu o art. 7³ ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy należy na bieżąco, a także w pełni dokumentować realizację zadań w zakresie świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych.

 

            O sposobie wykonania powyższych zaleceń z kontroli proszę poinformować tutejszy Urząd w ciągu 30 dni.

 

 

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej

Andrzej Kozłowski

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-22 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-22 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-22 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl