Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351424   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskego w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Marek Liberadzki,
Białystok 14 lipca 2004 r

Białystok  14 lipca 2004 r.

PS.VIII.0933/07/04

 

 

Pan

Jerzy Brzeziński

Prezydent Łomży

 

 

            Na podstawie art. 7³ ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 371 z późn. zm.) pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w dniu 11 maja 2004r. skontrolował Urząd Miasta w Łomży.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

Realizacji przez Prezydenta zadań powiatu w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie miasta, obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski.

            Ustalenia kontroli wykazały, że w regulaminie organizacyjnym Urzędu zadania określone w art. 7³ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przypisano do zadań Biura Kultury, Sportu i Turystyki i wpisano je w zakres zadań pracownika Biura. Jest też dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

Natomiast w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta w Łomży brak jest przypisania  zadań  określonych  w  art. 7³ ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zadań tych nie  powierzono  także  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Rodzinie i nie wpisano do zakresu zadań żadnego z pracowników Urzędu lub MOPS.

            Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania  uchybień  i  zapobieżeniu  ich  powstawania  w  przyszłości,  a  mianowicie: w oparciu o art. 7³ ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy należy w regulaminie organizacyjnym Urzędu  Miasta  lub  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy   Rodzinie   wpisać   zadania   wynikające z cytowanej ustawy, a także określić w czynnościach pracowników, kto za realizację tych zadań  odpowiada.  

Należy także, na bieżąco i w pełni, dokumentować realizację zadań w zakresie: opieki  zdrowotnej i usług opiekuńczych, analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur.

 

            O sposobie wykonania powyższych zaleceń z kontroli proszę poinformować tutejszy Urząd w ciągu 30 dni.

 

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej

Andrzej Kozłowski


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-22 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-22 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-22 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl