Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25316010   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Hotelu „UNIBUS, kat.** (dwie gwiazdki) w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 28.10.2004r. przez:

  • Małgorzatę Luto - starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 100/04 z dnia 27 października 2004r. Pani Ewy Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

  • Wiktora Żmienka- starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 99/04 z dnia 27 października 2004r. Pani Ewy Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie: Hotel „UNIBUS” Sp. z o.o., ul. Widowska 4, 17-100 Bielsk Podlaski. NIP: 543-020-08-56 , REGON: 002348888.

Kierownik Hotelu** „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim: Pani Grażyna Tarasiuk. Kontrola przeprowadzona została w obecności: Pani Grażyny Tarasiuk - kierownika hotelu, oraz Pana Stanisława Tarasiuka - Prezesa Zarządu Hotel „UNIBUS” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania w Hotelu „UNIBUS”, kat.** zaleceń pokontrolnych z dnia 1.07.2004r. dotyczących spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, określonych w art.35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych.

Zbadano wykonanie w Hotelu „UNIBUS”, kat.**, położony w Bielsku Podlaskim ul. Widowska 4, zaleceń pokontrolnych znak: RR.XI.0932-2/04 z dnia 1.07.2004r. dotyczących :

  • zainstalowania wentylacji mechanicznej wyciągowej w węzłach higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych nr: 410, 404, 310, 309, 218, 208, 202, 109, 107;

  • posiadania wentylacji grawitacyjnej w części pobytowej jednostek mieszkalnych;

  • uzupełnienia wyposażenia ww. jednostek mieszkalnych w materiały piśmiennicze;

  • udokumentowania spełniania wymagań w zakresie komfortu akustycznego w obiekcie - zgodnego z Polską Normą.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych nr: 410, 404, 310, 309, 218, 208, 202, 109, 107, w których przeprowadzona w dniu 17.05.2004r. kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski zaszeregowany do rodzaju hotel wymagań, określonych w art.35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych wykazała braki. W wyniku dokonanych oględzin ustalono, że w węzłach higieniczno-sanitarnych przy ww. jednostkach mieszkalnych zainstalowano wentylację mechaniczną wyciągową (wymaganie określone w pkt II, lp.13 załącznika nr 1 rozporządzenia z dn.19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 188, poz. 1945).

Podczas oględzin jednostek mieszkalnych stwierdzono, iż w części pobytowej ww. jednostek mieszkalnych zamontowano stolarkę okienną z nawiewnikami higrosterowanymi dwustrumieniowymi ARECO, pełniącymi funkcję wentylacji grawitacyjnej.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono również, iż na wyposażeniu jednostek mieszkalnych nr: 410, 404, 310, 309, 218, 208, 202, 109, 107 znajdowały się materiały piśmiennicze, o których mowa w pkt IV, lp. 30 pkt 9 ww. rozporządzenia.

Spełnianie wymagania w zakresie konfortu akustycznego w obiekcie, zgodnego z polską normą, przedsiębiorca udokumentował przedstawiając raport nr 144 z dn. 1.10.2004r. dotyczący pomiarów poziomu dźwięku przenikającego do pomieszczeń, który stanowi m.in. że „w dniach dokonywania pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie LAeq , dB” (raport stanowi załącznik nr 1 przedmiotowego sprawozdania).

W trakcie kontroli udzielono instruktażu z zakresu przepisów dotyczących obiektów hotelarskich.

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kierownikowi kontrolowanego obiektu.

9. 11. 2004r

Małgorzata Luto

Wiktor Żmieńka

/-/

/-/

podpisy osób kontrolujących


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-11-18 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-18 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl