Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351792   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Małgorzata Luto,

Białystok, 1 lipca 2004r.

0x01 graphic

WICEWOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

RR.XI.0932-2/04

Pani

Grażyna Tarasiuk

Kierownik

Hotelu**„UNIBUS”

w Bielsku Podlaskim

W dniu 17.05.2004r. została przeprowadzona w Hotelu** „UNIBUS”, położonym w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4, kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych w art.35 ustawy o usługach turystycznych.

W trakcie kontroli poddano ocenie prawidłowość stosowania przepisów:

  1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz.578, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz.1152, zm. Dz.U. z 2003r. nr 203, poz.1966, Dz.U. z 2004r. Nr 62, poz.576, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959),

  2. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.06.2001r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2001r. Nr 66, poz.665, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz.1190).

Ustalenia kontroli opisano w protokole, który doręczony został kierownikowi Hotelu** „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim. Wyniki kontroli wskazują, że Hotel**„UNIBUS” położony w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4, spełniał wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane, natomiast nie spełniał niektórych wymagań, co do wyposażenia, określonych w rozporządzeniu z dnia 13.06.2001r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

W dniu kontroli stwierdzono, że Hotel** „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim nie spełniał następujących wymagań, określonych w załączniku nr 1 powyższego rozporządzenia:

  • nie posiadał wentylacji mechanicznej wyciągowej w w.h.s. jednostek mieszkalnych wyszczególnionych w protokole kontroli - wymaganie określone w punkcie II, l.p. 13 załącznika nr 1 w/w rozporządzenia;

  • nie posiadał wentylacji grawitacyjnej w części pobytowej jednostek mieszkalnych- wymaganie określone w punkcie II, l.p. 12 pkt.2 załącznika nr 1 w/w rozporządzenia;

  • w jednostkach mieszkalnych brakowało materiałów piśmienniczych- wymaganie określone w punkcie IV, l.p. 31 podpunkt 9.

Ponadto w dniu kontroli nie zostało udokumentowane spełnianie wymagania dotyczącego komfortu akustycznego w całym obiekcie zgodnego z Polską Normą, określonego w punkcie II, l.p. 16 załącznika nr 1 w/w rozporządzenia.

W związku ze stwierdzonymi w Hotelu „UNIBUS” uchybieniami w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia zalecam, na podstawie § 16 ust.2 w/w rozporządzenia, ich usunięcie w terminie do 30 września 2004r.

Jednocześnie informuję, iż w myśl postanowień § 16 ust.2 rozporządzenia, niewykonanie powyższego zalecenia skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii.

Informację o podjętych działaniach należy przesłać do Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 30 września 2004r.

WICEWOJEWODA

Jerzy Półjanowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-07-02 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-18 00:00:00 


Załączniki do informacji:
Kontrola sprawdzająca Hotel UNIBUS.doc [pobierz plik]

Informacja byla modyfikowana.
  Kontrola sprawdzająca

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl