Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351686   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa DOS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.11.24

PS.I.0932/32/2/04

s. Barbara Kutyła

Dyrektor

Domu Opieki Społecznej

w Białymstoku

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, przeprowadzonej w dniu 28 października br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie przestrzegania praw osób przebywających w placówce oraz oceny poziomu usług opiekuńczych i bytowych w okresie od 01.05.2004 r. do 30.09.2004r.

dokonano poniższych ustaleń.

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących funkcjonuje od 22 grudnia 1993 roku, jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle somatycznie chorym. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci, zwłaszcza samotnych, niezależnie od ich wyznania, które ze względu na stan zdrowia i wiek nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym. Do Domu w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy miasta Białegostoku, tych mieszkańców do Domu kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dom dysponuje 25 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania w Domu wynosi 1435 zł.

Dom mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po dawnym żłobku. Pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze budynku. Posiada następujące pomieszczenia: pokój dziennego pobytu, służący jako stołówka, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, toalety. Natomiast liczba łazienek (dwie łazienki w których umiejscowiono 2 prysznice i 2 wanny) nie jest wystarczająco w stosunku do liczby miejsc w Domu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.Nr 64, poz. 593 ze zm) art. 68, ust. 5, pkt 3 -jedna łazienka powinna być przeznaczona dla nie więcej niż 5 osób.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w §6 Statutu Domu, podpisanym przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Zawarte w Statucie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, dostęp do usług zdrowotnych. Zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Mieszkańcy z czynnym prawem wyborczym mają zapewniony udział w wyborach powszechnych. W toku kontroli stwierdzono, iż prawa mieszkańców są przestrzegane.

Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność psycho-fizyczną mieszkańców oraz ich indywidualne potrzeby.

Placówka zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie podawane w następujących godzinach: śniadanie - 830, obiad - 1230, kolacja - ok. 1730. Zgodnie z art. 68, ust.6, pkt 2 ustawy ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 1800.

Dom organizuje mieszkańcom czas wolny, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. Podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodzinami mieszkańców.

W stosunku do wszystkich mieszkańców opracowane zostały Indywidualne karty. W dokumentacji indywidualnej mieszkańca znajduje się ponadto Ankieta społeczna zawierająca ogólną oceną funkcjonowania podopiecznego oraz Arkusz aktywizacji mieszkańca określający stopień jego samodzielności.

W przypadku ubiegania się przez Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku o wpis do rejestru placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego, wskazane powyżej nieprawidłowości powinny zostać usunięte w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 roku.

Do wiadomości:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

w Warszawie

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziały

Polityki Społecznej

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-11-26 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-26 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-26 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl