Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26350508   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Podlaski Urząd Wojewódzki

 w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

               

 

 

 

 

 

                                              P R O T O K Ó Ł

 

 

z  kontroli   problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniach     od 30 listopada  do 2 grudnia 2004 r.

w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku

przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 32 / 04 z dnia 24 listopada 2004 r.

                     

Okres objęty kontrolą :  od  2001.01.01 do  2004.11.29

 

Kierownikiem  jednostki  kontrolowanej jest  gen. bryg. Włodzimierz Gryc powołany na to stanowisko  z dniem 1 lutego 2002 r. (Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 64-110/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. ), zaś Pierwszym Zastępcą - ppłk Marian Pogoda - powołany na to stanowisko z dniem  1 lipca 1998 r. (Rozkaz Personalny Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 1998 r.)

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku działa w oparciu o Zarządzenie Nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku.   

Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku został nadany: numer identyfikacji podatkowej  NIP 542-020-72-792,  REGON  050440036 .  

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku się mieści  się  przy ul. Bema 100, 15-370 Białystok,  tel. 7484259.

 

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

ˇ        kpt. mgr Jarosław Mróz - specjalista do spraw kontroli wewnętrznej Wydziału Finansów  Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

ˇ        mł. chor. Monika Okruszko - asystent Wydziału  Finansów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

ˇ        kpr. Piotr Andrusiewicz - asystent Wydziału  Finansów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

 

Ustalenia kontroli

 

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z  Komendantem Podlaskiego Oddziału Staży Granicznej w Białymstoku  w dniu  30 listopada  2004 r.

 Na podstawie okazanych dokumentów i wyjaśnień  dotyczących postępowania mandatowego ustalono:

 

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

 

         Osobą odpowiedzialną za bloczki mandatowe  w Podlaskim Oddziale Staży Granicznej w Białymstoku jest  Pan Jarosław Mróz .  Potwierdzone to jest w pkt. 6  zakresu czynności z dnia  29 października 2004 r. W czasie nieobecności Pana Jarosława Mroza  zastępstwo pełni Pan Piotr Andrusiewicz co jest potwierdzane w pkt. 5 zakresu czynności z dnia                        29 października 2004 r. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie gotówki od funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku oraz sporządzaniem rejestrów jest Pani Monika Okruszko- potwierdzone w pkt. 3 zakresu czynności z dnia                                 29 października 2004 r.

 

Na tych stanowiskach prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań

ü      ze współpracą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

2. Obrót bloczkami mandatów karnych

 

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która jest przesznurowania, opisana, ponumerowana, podpisana i opieczętowana. (założona 8 października 2003 r.)

 

 

Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

 

Bloczki  mandatów karnych gotówkowych

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2001

379

60

144

295

2002

295

200

495

-

 

 

Bloczki mandatów karnych kredytowanych

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2001

162

-

-

162

2002

162

10

172*

-

*bloczki zdano do PUW do 31 października 2002 r.

 

Bloczki mandatów karnych  - nowe

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2002

-

443*

122

321

2003

321

340

294

367

2004  do dnia kontroli

367

420

319

468

*pobrane z PUW 31 lipca 2002 r.

 

Wg stanu na dzień  31 grudnia 2003 r.   było  367 sztuk   bloczków  mandatów karnych, w tym 37 sztuk  czystych bloczków mandatów karnych, 330 sztuk bloczków mandatów karnych będących w użyciu z ilością 3 375 sztuk mandatów do nałożenia. Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Nierozdysponowane  bloczki mandatów karnych są umieszczone  w wydzielonym  i odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem pomieszczeniu w kasie metalowej.

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych w księgach  druków ścisłego zarachowania, w których dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej posiadają aktualne upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. (Dz. U. Nr 174 poz 1427 z póź. zm.). Według wykazu 609 osób posiada aktualnie zgodę na nakładanie mandatów karnych.

 

3.   Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.                                                                                  

     
      Skontrolowano następujące  bloczki:

CE 0199601-0199610, CE 0195061-0195070, CE 0195301-0195310, CD 0802861-0802880,

CF 0238451-0238460, CE 0199591-0199600, CF 0233411-0233420, CF 0238321-0238330, CF 0238231-0238240, CF 0238421-0238430, CF 0238471-0238480, CF 0238431-0238440, CE 0199581-0199590, CG 7190461-7190480, CF 0233471-0233480,CE 0199511-0199520,                                                              CC 0467681-0467700, CF 0172461-0172480, CC 0467701-0467720, CF 0147821-0147840, CG 7190421-7190440, CE 0199781-0199790, CE 0199321-0199330, CE 0195741-0195750, CF 0233251-0233260, CF 0260261-0260270, CE 0199421-0199430, CE 0195541-0195550,

CD 0802921-0802940, CE 0199751-0199760, CC 0468301-0468320, CE 0199541-0199550, CC 0468321-0468340, CF 0172761-0172780, CF 0172881-0172900, CC 0476161-0476180, CF 0147901-0147920, CF 0233531-0233540, CC 0468361-0468380, CC0468461-0468480, CC 0468341-0468360, CE 0199431-0199440, CE 0195731-0195740, CF 0147581-0147600, CF 0172201-0172220, CD 0073271-0073240, CF 0147121-0147140, CC 0505561-0505580, CF 0172781-0172800, CF 0260221-0260230, CF 0260231-0260240, CE 0199991-0200000,

CE 0195071-0195080, CF 0238361-0238370, CF 0233371-0233380, CE 0199731-0199740, CF 0238401-0238410, CC 0468601-0468620, CF 0172601-0172620,CE 0195681-0195690, CC 0467621-0467640.

 

       Rodzaje mandatów zaznaczane są prawidłowo, dane o ukaranym podawane są w sposób czytelny, podawany jest także PESEL,  na wszystkich  odcinkach są podpisy ukaranych i data nałożenia mandatu.

 

 

4.        Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

 

W okresie kontrolowanym  anulowano  6 odcinki  mandatów karnych:

- AT 0837561, BB 3853981, CA 0230022, CA 0210277, CC 0505475, z powodu pomyłek przy  wpisywaniu  danych -  wystawiano poprawnie wypisany mandat z kolejnym numerem;

- CA 0221864  z powodu odmowy przyjęcia mandatu- skierowano sprawę do sądu

 

 

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów karnych  kredytowanych:

 

 

ROK 2001

 

Lp.

Data nałożenia mandatów

Data sporządzenia rejestru

Ilość dni

(3-2=4)

1

2

3

4

1

21.01.2001

25.01.2001

4

2

8-10.02.2001

13.02.2001

5

3

22.02.2001

  1.03.2001

7

4

3.03.2001

  6.03.2001

3

5

28.06.2001

  3.07.2001

5

6

3.07.2001

10.07.2001

7

7

21.07.2001

25.07.2001

4

8

11.08.2001

17.08.2001

6

9

15.09.2001

20.09.2001

5

10

3.10.2001

  9.10.2001

6

11

4.10.2001

11.10.2001

7

12

15.11.2001

20.11.2001

5

ROK 2002

 

Lp.

Data nałożenia mandatów

Data sporządzenia rejestru

Ilość dni

(3-2=4)

1

2

3

4

1

17.01.2002

22.01.2002

5

2

24.01.2002

30.01.2002

6

3

16.02.2002

21.02.2002

5

4

9.02.2002

14.02.2002

5

5

9.04.2002

15.04.2002

6

6

14.04.2002

22.04.2002

8

7

26.04.2002

29.04.2002

3

8

2.05.2002

8.05.2002

6

9

23.05.2002

27.05.2002

4

10

20.06.2002

26.06.2002

6

11

16-18.07.2002

19.07.2002

3

12

17-21.07.2002

23.07.2002

6

13

21-25.07.2002

29.07.2002

8

14

27-29.07.2002

2.08.2002

6

15

20.08.2002

26.08.2002

6

16

31.08.2002

  6.09.2002

6

17

22-23.09.2002

27.09.2002

5

18

9-15.10.2002

16.10.2002

7

19

15.10.2002

22.10.2002

7

20

20.10.2002

27.10.2002

7

21

3.11.2002

  5.11.2002

2

22

17-19.11.2002

25.11.2002

8

23

21.11.2002

28.11.2002

7

24

12-16.12.2002

18.12.2002

6

25

29.12.2002

31.12.2002

2

 

 

 

ROK 2003

 

Lp.

Data nałożenia mandatów

Data sporządzenia rejestru

Ilość dni

(3-2=4)

1

2

3

4

1

15.01.2003

20.01.2003

5

2

17-21.01.2003

22.01.2003

5

3

10-16.02.2003

18.02.2003

8

4

5.03.2003

7.03.2003

2

5

23.03.2003

28.03.2002

5

6

5-6.04.2003

11.04.2003

6

7

17-21.04.2003

24.04.2003

7

8

16.05.2003

22.05.2003

6

9

24-29.05.2003

30.05.2003

6

10

7-9.06.2003

13.06.2003

6

11

13.06.2003

18.06.2003

5

12

18-22.06.2003

26.06.2003

8

13

4-9.07.2003

11.07.2003

7

14

16-20.07.2003

22.07.2003

6

15

28-30.07.2003

4.08.2003

7

16

3-8.08.2003

11.08.2003

8

17

15.08.2003

22.08.2003

7

18

2.09.2003

9.09.2003

7

19

20-21.09.2003

26.09.2003

6

20

9-11.10.2003.

16.10.2003

7

21

26.10.2003

28.10.2003

2

22

25-26.10.2003

31.10.2003

6

23

2.11.2003

3.11.2003

1

24

15.11.2003

21.11.2003

6

25

30.11.2003

5.12.2003

5

 

 

 

ROK 2004 do dnia kontroli

Lp.

Data nałożenia mandatów

Data sporządzenia rejestru

Ilość dni

(3-2=4)

1

2

3

4

1

6.01.2004

7.01.2004

1

2

25.01.2004

27.01.2004

2

3

2.02.2004

3.02.2004

1

4

3.03.2004

4.03.2004

1

5

4-7.03.2004

8.03.2004

4

6

14.03.2004

16.03.2004

2

7

19.03.2004

24.03.2004

5

8

4-6.04.2004

7.04.2004

3

9

9-13.04.2004

15.04.2004

6

10

17.04.2004

23.04.2004

6

11

3.05.2004

5.05.2004

2

12

1-3.05.2004

6.05.2004

5

13

17.05.2004

21.05.2004

4

14

28.05.2004

4.06.2004

7

15

18.06.2004

22.06.2004

4

16

24.06.2004

1.07.2004

7

17

14.07.2004

21.07.2004

7

18

21.07.2004

26.07.2004

5

19

25.07.2004

29.07.2004

4

20

26-29.07.2004

30.07.2004

4

21

3.08.2004

9.04.2004

6

22

6-8.08.2004

13.08.2004

7

23

24.08.2004

30.08.2004

6

24

5-6.09.2004

10.09.2004

5

25

17-20.09.2004

20.09.2004

3

26

1-4.10.2004

6.10.2004

5

27

8.10.2004

15.10.2004

7

28

12-16.10.2004

19.10.2004

7

29

25.10.2004

28.10.2004

3

30

1-4.08.2004

8.11.2004

7

31

7.11.2004

10.11.2004

3

32

20-23.11.2004

26.11.2004

6

        

              Stwierdzono, że w okresie kontrolowanym rejestry mandatów karnych kredytowanych były sporządzane w terminie od 1do 8 dni od daty wystawienia mandatu.

      Zgodnie z zaleceniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku od 1 stycznia 2004 r. prowadzi również dokładną ewidencję mandatów gotówkowych. Odcinki D mandatów karnych gotówkowych przekazywane są wraz z rejestrami do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku .

 

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów karnych  gotówkowych:

 

Lp.

Data nałożenia mandatów

Data sporządzenia rejestru

Ilość dni

1

2

3

4

1

2-5.01.2004

7.01.,2004

5

2

6-7.01.2004

9.01.2004

3

3

8-13.01.2004

16.01.2004

8

4

5-8.02.2004

11.02.2004

6

5

5-10.02.2004

13.02.2004

8

6

11-17.02.2004

18.02.2004

7

7

1.03.2004

3.03.2004

2

8

1-3.03.2004

8.03.2004

7

9

2-7.03.2004

9.03.2004

7

10

1.04.2004

5.04.2004

4

11

1-6.04.2004

7.04.2004

6

12

3-14.04.2004

15.04.2004

12

13

1-3.05.2004

6.05.2004

5

14