Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328761   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - firma "Juventur" s.c. ul. Bohaterów Monte Cassino 5. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Małgorzata Luto,
Białystok, stycznia 2005r

Białystok, 10 stycznia 2005r.

0x01 graphic

WICEWOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

RR.XI.4033-3/04

Pani

Grażyna Szczerbak

Pan

Bogdan Dąbrowski

„JUVENTUR” s.c.

ul. Bohaterów Monte Cassino 5

w Białymstoku

W dniu 25.11.2004r. została przeprowadzona w „JUVENTUR” s.c. Bogdan Dąbrowski, Grażyna Szczerbak w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 5, kontrola problemowa dotycząca prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych.

W trakcie kontroli poddano ocenie prawidłowość stosowania przepisów:

  • ustawy z dnia  29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268).

Kontrolą objęto okres od 1.01.2004r. do 25.11.2004r.

Zbadano:

  • prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;

  • podawanie przez organizatora turystyki klientom przed zawarciem umowy ogólnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych związanych z podróżą, informacji o ubezpieczeniach - w szczególności o możliwości zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia odstępnego, a także o zakresie ubezpieczenia NW i KL;

  • przestrzeganie przez przedsiębiorcę postanowień art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o usługach turystycznych,

  • sposób załatwiania reklamacji klientów.

Ustalenia kontroli opisano w protokole, który doręczony został Panu Bogdanowi Dąbrowskiemu i Pani Grażynie Szczerbak „JUVENTUR” s.c. w Białymstoku. Podczas kontroli stwierdzono, że Pan Bogdan Dabrowski i Pani Grażyna Szczerbak - „JUVENTUR” w Białymstoku prowadzili działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i w krajach europejskich zgodnie z dokonanym wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Dokonane podczas kontroli ustalenia wskazują, że organizator turystyki „JUVENTUR” s.c. Bogdan Dąbrowski, Grażyna Szczerbak podawali klientom ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych związanych z podróżą oraz informacje o ubezpieczeniach, w szczególności o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, a także o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i kosztów leczenia (KL).

W trakcie działań kontrolnych nie stwierdzono, żeby w okresie od 1.01.2004r. do dnia kontroli wpłynęły do „JUVENTUR” s.c. Bogdan Dąbrowski, Grażyna Szczerbak reklamacje od klientów na jakość świadczonych usług turystycznych podczas imprez turystycznych organizowanych przez biuro.

W trakcie kontroli ustalono również, iż przestrzegane były przez organizatora turystyki postanowienia art.30 ust.1 ustawy o usługach turystycznych.

Ponadto kontrola wykazała, iż w jednym przypadku (opisanym szczegółowo w protokole kontroli) organizator turystyki: „JUVENTUR” s.c. Bogdan Dąbrowski, Grażyna Szczerbak nie wystawili przewodnikowi turystycznemu pisemnego zlecenia, wymaganego na podstawie art.30 ust.2 ustawy o usługach turystycznych.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu powyższego uchybienia w przyszłości.

Informację o podjętych działaniach należy przekazać w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia do Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WICEWOJEWODA

/-/

Jerzy Półjanowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-01-13 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-13 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl