Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148045   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2005

Białystok, 2005.01.12

PS.I.0933/3/04/05

Pan Mikołaj Pawilcz

Wójt Gminy  Narewka

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce w zakresie wykonania zaleceń wydanych w wyniku kontroli Ośrodka obejmującej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29.11. 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U z 1998r. nr 64, poz. 414 ze zm.).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, który został podpisany przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce w dniu 5.01.2005r.

Kontrolą objęto.

W załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne skierowane do Kierownika ośrodka. Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi proszę Pana o zapewnienie nadzoru nad wykonaniem powyższych zaleceń.

Ponadto wnoszę o:

1.      Zapewnienie stanu zatrudnienia, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. zatrudnienie co najmniej 2 pracowników socjalnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy  z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli Wójtowi Gminy Narewka przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Otrzymują:

1) Wydział Prawny i Nadzoru

2) a/a

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  20.01.2005 00:00:00
Data publikacji:  20.01.2005 00:00:00
Data modyfikacji:  20.01.2005 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl