Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25838855   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach
Autorzy: Anna Żadziłko, Idalia Wyszyńska, Monika Małgorzata Syczewska,
Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji przez gminę zadań określonych w:

- ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.  , poz. 1390 ),
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),
- Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

Ocena kontrolowanej działalności:
 - w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie - pozytywna,
 - w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty" - pozytywnie z uchybieniami.


Pełna treść protokołu kontroli i zaleceń pokontrolnych znajduje się w załącznikach do informacji.


Publikator: Anna Żadziłko Data utworzenia:  2016-09-26 11:00:00
Data publikacji:  2016-10-03 14:31:09
Data modyfikacji:  2016-10-03 14:39:42 


Załączniki do informacji:
zalecenia pokontrolne OPS w Kobylinie-Borzymach (nowa wersja).pdf [pobierz plik]
protokół kontroli OPS w Kobylinie-Borzymach.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl